ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนมหาราช 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง2 สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลภวิกา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 12  
16 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 16  
19 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 16  
20 โรงเรียนกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยพอด สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 20  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 30  
35 โรงเรียนบ้านบุผาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 30  
36 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 30  
37 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 30  
38 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 30  
39 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 30  
40 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 40  
45 โรงเรียนห้วยหินลาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77 เงิน 40  
46 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านลองตอง สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโนน สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 52  
55 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านทมนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง สพป. อุดรธานี เขต 3 69 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน