ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 88.75 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 86.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.51 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.75 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 84.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 83.5 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 83.25 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 82.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 82.25 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.25 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 82.25 ทอง 35  
38 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 82.25 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.75 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81.75 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 81.75 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.5 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.25 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.25 ทอง 45  
47 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.75 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80.75 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 80.5 ทอง 51  
52 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 52  
56 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 52  
57 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 52  
58 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 52  
59 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 52  
60 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 52  
61 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน