ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอุโลก สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 6  
11 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 6  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 6  
13 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 13  
22 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 13  
23 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 13  
24 โรงเรียนบ้านคำยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านชมน้อย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 24  
33 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 24  
34 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 24  
35 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 24  
36 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 24  
37 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 24  
38 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 24  
39 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 24  
40 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 24  
41 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 24  
42 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 24  
43 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองไร่ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 43  
49 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 43  
50 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 43  
51 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 43  
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 43  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 53  
57 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 57  
61 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน