ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 87.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 86.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.6 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนขุมเงิน สพป. ยโสธร เขต 1 84.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.8 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 82.8 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.8 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 82.4 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 82.2 ทอง 30  
31 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.2 ทอง 34  
35 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.8 ทอง 36  
37 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.6 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.4 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.2 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.2 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.8 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 78.4 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 77.8 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.6 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 77.6 เงิน 46  
48 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 77.2 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.8 เงิน 50  
51 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.6 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 76.6 เงิน 51  
53 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.6 เงิน 51  
54 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.6 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 75.4 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.2 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 74.8 เงิน 57  
58 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.8 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 74.4 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. บึงกาฬ 73.2 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป. ขอนแก่น เขต 4 73.2 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน