ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 92.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 86.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 86.8 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.8 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 86.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.6 ทอง 10  
13 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.2 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.4 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.4 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกสวาง สพป. บึงกาฬ 84.8 ทอง 20  
22 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.6 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84.6 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.4 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.4 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.2 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 82.8 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 82.8 ทอง 29  
31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.2 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 82.2 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 35  
39 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.8 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 81.6 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป. อุดรธานี เขต 1 81.4 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.4 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.4 ทอง 42  
46 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.4 ทอง 42  
47 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 81.4 ทอง 42  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.8 ทอง 49  
50 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 80.6 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.6 ทอง 50  
52 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.4 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.2 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 80.2 ทอง 53  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.8 เงิน 55  
56 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.8 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.6 เงิน 57  
58 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.6 เงิน 57  
59 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.2 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 78.8 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน