ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 95.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.65 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.65 ทอง 5  
7 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93.65 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.98 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 92.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 91.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 91.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.98 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.98 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร สพป. อำนาจเจริญ 90.65 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 90.65 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 90.64 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาค่าย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.32 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.32 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 89.99 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.98 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 89.98 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.65 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.32 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป. นครพนม เขต 1 88.99 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 88.99 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย สพป. อุดรธานี เขต 4 88.98 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.98 ทอง 31  
33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.65 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านพวยเด้ง สพป. เลย เขต 2 88.65 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.32 ทอง 35  
36 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.31 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.31 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.98 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.98 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.99 ทอง 40  
41 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.99 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 86.32 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 86.31 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.99 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.98 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 84.99 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.66 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.32 ทอง 48  
49 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.32 ทอง 48  
50 โรงเรียนกระจาย สพป. ยโสธร เขต 2 84.31 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.31 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.98 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 83.31 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.98 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.99 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.98 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.64 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.31 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุดรธานี เขต 2 81.31 ทอง 58  
60 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.31 ทอง 58  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.98 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน