ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองอุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านโคกแสง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 23  
28 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 23  
29 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 29  
35 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 29  
36 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 29  
37 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 38  
42 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 38  
43 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 43  
47 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 43  
48 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 48  
50 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 53  
55 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน