ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.71 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.59 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.45 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.04 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 87.79 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 87.79 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.45 ทอง 11  
12 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.39 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.18 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.18 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 86.99 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 86.99 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.98 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 86.71 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.7 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.65 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบะ สพป. มุกดาหาร 86.59 ทอง 22  
23 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.53 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 86.51 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.46 ทอง 25  
26 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.38 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.19 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.12 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.11 ทอง 30  
31 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.05 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 85.93 ทอง 32  
33 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 85.91 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.85 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.7 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.66 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.38 ทอง 37  
38 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.31 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.04 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 84.86 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 84.85 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 84.5 ทอง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.58 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.19 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร สพป. อุดรธานี เขต 2 82.92 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.86 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 82.78 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.45 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.45 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 82.39 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.26 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 82.17 ทอง 52  
53 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.05 ทอง 53  
54 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.85 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.83 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 81.79 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.78 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 81.4 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.19 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.65 ทอง 60  
61 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.45 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน