ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 52 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 48 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 46 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 44 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 42 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 42 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 40 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 40 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 38 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 38 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 36 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 36 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 36 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 36 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 34 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 30 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 28 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 28 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 28 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 24 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 22 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 20 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 18 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 16 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 14 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 14 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 12 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 12 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 12 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 12 เข้าร่วม 53  
57 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 10 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 10 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 10 เข้าร่วม 57  
60 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 8 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 6 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน