ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 8  
13 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 18  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 22  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 70 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 31  
35 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านอิปาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนแหลมทองพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 35  
43 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 66 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 56 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 2 56 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 3 54 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านนาซึม สพป. ยโสธร เขต 2 54 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา สพป. อุดรธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน