ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 16  
22 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 22  
31 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 58 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
41 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
42 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 58 เข้าร่วม 36  
44 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 36  
45 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 58 เข้าร่วม 36  
46 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 56 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 56 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 48 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 48 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 48 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 48 เข้าร่วม 52  
56 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 46 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนภรภัทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 44 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 42 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านปูลู สพป. อุดรธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน