ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62.5 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านตาเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 61.5 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 60 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 59 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 59 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 58 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 58 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 57 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 56 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 56 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 55 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 54 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 53 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 53 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 51 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 50 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 47  
50 โรงเรียนบ้านคำครั่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 46 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 45 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 44 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 44 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 43 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 42 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 41 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 40 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 39 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 35 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน