ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 18  
20 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 27  
34 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 35  
38 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 43  
46 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 55  
59 โรงเรียน บ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 59  
61 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน