ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 59 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 57 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 54 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 53 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 53 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 53 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 51 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 50 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 4 49 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 48 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 46 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 45 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 45 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 42 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 41 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 41 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 41 เข้าร่วม 50  
53 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 41 เข้าร่วม 50  
54 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 30 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 30 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 29 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 29 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 27 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 24 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน