ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร - -  
45 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
46 โรงเรียนบ้านหนาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  
47 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน