ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าผาง สพป. สกลนคร เขต 1 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 86.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.5 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 85.5 ทอง 9  
12 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.5 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 83.5 ทอง 17  
19 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.5 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 82.5 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 78.5 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.5 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 76.5 เงิน 33  
34 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 72.5 เงิน 42  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 72.5 เงิน 42  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 72 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 47  
49 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.5 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 68.5 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. บึงกาฬ 66 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน