ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. บึงกาฬ 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 47 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 46 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 45 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 45 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 44 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 43 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 43 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 4 39 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 39 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 34 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 33 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 33 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 31 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 30 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 29 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 28 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 28 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 27 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 27 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 26 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 24 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 23 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 23 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 23 เข้าร่วม 45  
48 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 21 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 19 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 18 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 16 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 14 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 13 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 12 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 12 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง สพป. ยโสธร เขต 1 12 เข้าร่วม 54  
57 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 8 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 8 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 7 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน