ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 61 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 61 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. นครราชสีมา เขต 5 59 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 57 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 56 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 53 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 51 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 51 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 50 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 48 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านร่วมมิตร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 47 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 3 45 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 44 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. เลย เขต 2 43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 43 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 42 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 41 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด สพป. บึงกาฬ 39 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป. นครราชสีมา เขต 2 39 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 37 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 36 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 34 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบุญมีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 32 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 30 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 29 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 29 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 27 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 27 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 25 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 22 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน