ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนหนองหลวงชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 16  
20 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 16  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 21  
28 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 21  
29 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 21  
30 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 21  
31 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 21  
32 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 21  
33 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 33  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 40  
46 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 40  
47 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 40  
48 โรงเรียนบ้านพลับพลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 48  
52 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 55  
59 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 55  
60 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 55  
61 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน