ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านตาอี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 52 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 51 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 48 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 47 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 47 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 46 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 45 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 44 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 42 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 41 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 38 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 36 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนดู่ลาด สพป. ยโสธร เขต 2 33 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 31 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 24 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 24 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 17 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน