ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 97.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 97.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97.5 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง 7  
9 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 95 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 92.5 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.5 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.5 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.5 ทอง 10  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน. สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 15  
22 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 15  
23 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 87.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.5 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.5 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 87.5 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 87.5 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.5 ทอง 23  
29 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 87.5 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 30  
33 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.5 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 82.5 ทอง 33  
35 โรงเรียนบัวเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.5 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.5 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 82.5 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 77.5 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง สพป. นครพนม เขต 1 77.5 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77.5 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 44  
46 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 72.5 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72.5 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 67.5 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 62.5 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 62.5 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62.5 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 62.5 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 57.5 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 55 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านบัวถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 55 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52.5 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน