ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 82.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.5 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.5 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72.5 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 31  
34 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 31  
35 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 70.5 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 66 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65.5 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 63 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61.5 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 60 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 50  
56 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 50  
57 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 50  
58 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 60 ทองแดง 50  
59 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 50  
60 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน