ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 78.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.8 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 77.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 76.2 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.6 เงิน 17  
19 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.2 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71.6 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 70.8 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 70.8 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.8 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 70.6 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 67.2 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66.8 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66.2 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 65.4 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 64.6 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 63.4 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63.4 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.4 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 60.2 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 59.6 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 56.6 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 54 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 53.8 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 53.4 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 49.2 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 48 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน