ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 33  
35 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 77 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านหัวขัว2 สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 41  
45 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 41  
46 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 41  
47 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 47  
49 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 49  
53 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 49  
54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 54  
58 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 54  
59 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 54  
60 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน