ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 89.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 87.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสมอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเชียงงาม สพป. อุดรธานี เขต 3 83.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสามขา สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.5 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.5 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 74.5 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 62 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  
37 โรงเรียนบ้านโคกย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  
38 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน