ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 69 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 สพป. อุดรธานี เขต 4 69 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนอมรินทราวารี สพป. สุรินทร์ เขต 3 69 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 64 ทองแดง 47  
52 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 63 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 62 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 59 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 56 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 55 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 34 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน