ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาบ่า สพป. เลย เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 20  
23 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 20  
24 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 20  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 28  
30 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(หนองหิน) สพป. เลย เขต 2 68 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 66 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 66 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
48 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน