ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย2 สพป. อุดรธานี เขต 4 89.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 88.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 87.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.2 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 86.2 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.2 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.5 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 84.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 84.2 ทอง 20  
22 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 84.2 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.1 ทอง 23  
24 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.8 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.8 ทอง 26  
28 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.8 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.6 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโพนทัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.6 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 83.4 ทอง 32  
33 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.4 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 83.4 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.4 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.4 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 83.4 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.2 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 82.8 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 82.8 ทอง 40  
42 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 82.8 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.6 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.6 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.6 ทอง 43  
46 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.6 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.4 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 82.4 ทอง 47  
49 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.2 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.2 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.8 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.8 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 81.4 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 81.4 ทอง 56  
58 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.2 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน