ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนบ้านหนองบึง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านตัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านบอน สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 26  
31 โรงเรียนเรียนร่วมทรายน้อยขามป้อม สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 26  
32 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 32  
39 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 32  
40 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 32  
41 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 32  
42 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 32  
43 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 32  
44 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 77 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านอีง่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านรันเดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านดงธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 70 เงิน 56  
59 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 56  
60 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน