ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านนาเบน สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 27  
31 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านชาดศาลา สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 40  
44 โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 44  
50 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 3 สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 44  
51 โรงเรียนบ้านนาต้อง สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 51  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา2 สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 55  
59 โรงเรียนบ้านหัวโนน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 55  
60 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประชาราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 55  
61 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน