ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสตึก
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน