กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 8 ต.ค.57 ณ โรงเรียนบ้านสตึก

เวลา 08.00 น. - ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง
                       แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ เวทีกลาง โรงเรียนบ้านสตึก 
เวลา 08.30 น. - ประธานถึงบริเวณงาน นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก
                    - ประธานในพิธี องค์คณะบุคคล คณะกรรมการจัดงาน ขึ้นบนเวที
                       เพื่อรับการกล่าวรายงานประกอบพิธีเปิด
                    - ประธานการจัดงานกล่าวรายงาน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
                    - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โล่ กล่าวเปิดงาน ลั่นฆ้องชัย
                    - การแสดงของนักเรียน ร.ร.อนุบาลสายสัมพันธ์/ร.ร.ทศพรวิทยา
                    - การแสดงยุทธหัตถี (ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน)
                    - ประธาน/ผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมนิทรรศการ/ถนนคนเรียน

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 20:33 น.