สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 12 11 4 27 40 7 5 3 52
2 บ้านหัวฝาย 11 5 6 22 34 8 8 4 50
3 บ้านสระกุด 10 3 3 16 21 3 2 1 26
4 อนุบาลพุทไธสง 8 6 8 22 31 14 6 3 51
5 บ้านตามา 8 2 0 10 11 0 0 3 11
6 บ้านสตึก 7 8 7 22 31 5 6 6 42
7 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 7 4 2 13 18 4 5 2 27
8 บ้านหนองม่วง 7 0 0 7 8 1 0 0 9
9 บ้านคูบัว 6 0 5 11 17 5 2 4 24
10 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 5 5 4 14 18 0 2 2 20
11 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 5 5 2 12 15 3 0 5 18
12 วัดฤาษีสถิต 5 2 3 10 15 2 2 4 19
13 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 1 1 7 10 0 1 0 11
14 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 5 0 9 13 2 1 1 16
15 บ้านหนองแวง 4 4 1 9 16 4 2 0 22
16 อมรสิริสามัคคี 4 3 2 9 15 2 1 2 18
17 บ้านหนองติ้ว 4 1 2 7 11 3 1 5 15
18 บ้านโนนเจริญ 4 1 2 7 10 3 2 0 15
19 บ้านโศกนาคท่าม่วง 4 1 1 6 10 1 1 1 12
20 บ้านเมืองแก 4 1 0 5 15 2 4 7 21
21 บ้านโคกกุง 3 7 2 12 15 7 0 4 22
22 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 3 6 2 11 19 5 1 5 25
23 บ้านหนองนกเกรียน 3 5 3 11 20 7 2 3 29
24 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 3 4 6 13 22 5 3 4 30
25 บ้านหนองเชือก 3 4 0 7 13 3 0 3 16
26 บ้านดอน 3 4 0 7 12 3 0 2 15
27 อนุบาลคูเมือง 3 2 4 9 25 8 2 0 35
28 ชุมชนบ้านหายโศก 3 1 5 9 14 6 1 6 21
29 วัดบ้านปะเคียบ 3 1 1 5 16 7 0 4 23
30 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 13 2 1 2 16
31 บ้านสาวเอ้ 3 0 3 6 10 2 2 1 14
32 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 5 2 9 9 2 2 0 13
33 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 3 2 7 10 6 2 2 18
34 วัดหงษ์ 2 2 4 8 15 9 4 2 28
35 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 2 2 1 5 10 1 0 4 11
36 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 2 2 0 4 6 3 0 3 9
37 บ้านท่าเรือ 2 2 0 4 4 2 1 1 7
38 บ้านหินเหล็กไฟ 2 1 5 8 13 4 2 4 19
39 บ้านหนองครก 2 1 1 4 10 3 1 4 14
40 บ้านโคกเมือง 2 1 1 4 7 3 1 0 11
41 วัดสิริมงคล 2 1 0 3 11 5 2 3 18
42 บ้านเขว้า 2 1 0 3 7 0 2 4 9
43 วัดโพธิ์ 2 1 0 3 5 3 0 1 8
44 วัดท่าเยี่ยม 2 0 2 4 8 2 0 2 10
45 บ้านหนองขวาง 2 0 1 3 3 1 0 3 4
46 บ้านดงพลอง 2 0 0 2 11 3 2 0 16
47 บ้านตาหล่ำ 2 0 0 2 5 4 0 1 9
48 บ้านหัวช้าง 2 0 0 2 2 2 1 2 5
49 บ้านทองหลาง 1 2 3 6 13 4 1 5 18
50 บ้านนาลาว 1 2 3 6 12 1 0 0 13
51 วัดสระบัว 1 2 1 4 7 2 2 3 11
52 บ้านโนนยาง 1 2 1 4 7 2 1 2 10
53 บ้านกระทุ่ม 1 2 0 3 9 0 0 0 9
54 จุฬางกูรวิทยา 1 2 0 3 5 0 0 0 5
55 บ้านหนองเรือ 1 2 0 3 4 2 2 1 8
56 วัดอิสาณ 1 2 0 3 4 1 1 1 6
57 บ้านเพียแก้ว 1 1 1 3 6 4 2 3 12
58 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 1 1 3 6 1 1 1 8
59 บ้านหนองสรวง 1 1 1 3 5 2 0 0 7
60 บ้านจิก 1 1 0 2 6 2 2 5 10
61 บ้านโนนธาตุ 1 1 0 2 6 1 1 0 8
62 บ้านร่อนทอง 1 1 0 2 5 2 0 1 7
63 บ้านบุ่งเบา 1 1 0 2 4 2 0 3 6
64 บ้านดงย่อ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
65 บ้านโศกกะฐิน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
66 วัดเทพประดิษฐ์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองการะโก 1 0 3 4 10 3 3 1 16
68 บ้านข่อย 1 0 3 4 9 0 0 1 9
69 บ้านทุ่งวัง 1 0 3 4 5 3 2 3 10
70 บ้านกระสัง 1 0 2 3 12 0 2 3 14
71 บ้านยางทะเล 1 0 2 3 8 2 2 4 12
72 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 1 2 1 2 1 1 4
73 บ้านหนองปุน 1 0 0 1 4 0 2 2 6
74 บ้านหนองปลาแดก 1 0 0 1 4 0 0 3 4
75 บ้านกอกดอนพยอม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านโนนไฮ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
77 บ้านคูขาด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านพงแขม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านกอกโคกวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
80 บ้านดงยายเภา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 อนุบาลทศพร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองใหญ่ 0 4 1 5 10 2 2 1 14
84 อนุบาลแคนดง 0 3 4 7 22 4 3 0 29
85 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 3 2 5 6 1 0 0 7
86 บ้านหนองรัก 0 3 2 5 6 0 0 0 6
87 วัดหลักศิลา 0 3 0 3 5 0 0 1 5
88 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 2 2 4 9 6 0 4 15
89 วัดท่าเรียบ 0 2 2 4 6 2 3 1 11
90 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 2 1 3 5 1 0 0 6
91 ชุมชนบ้านนาแพง 0 2 0 2 9 2 0 2 11
92 บ้านโสกแต้ 0 2 0 2 5 1 0 1 6
93 วัดสุคันธารมย์ 0 1 2 3 14 6 3 2 23
94 บ้านท่าม่วง 0 1 2 3 13 7 3 2 23
95 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 1 2 3 9 3 1 1 13
96 วัดบ้านเบาน้อย 0 1 2 3 8 3 1 1 12
97 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 1 2 7 0 0 2 7
98 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 1 2 6 2 2 0 10
99 บ้านปลัดมุม 0 1 1 2 5 2 1 0 8
100 บ้านหนองบัวแดง 0 1 1 2 4 0 1 2 5
101 วัดบ้านโนนมาลัย 0 1 1 2 4 0 0 1 4
102 บ้านแคน 0 1 0 1 9 4 5 3 18
103 บ้านหนองหญ้าคา 0 1 0 1 7 4 1 4 12
104 บ้านขามพิมาย 0 1 0 1 6 5 0 1 11
105 บ้านตะแบงสามัคคี 0 1 0 1 5 6 1 1 12
106 วัดสระจันทร์ 0 1 0 1 5 2 3 1 10
107 วัดสมณาวาส 0 1 0 1 4 3 1 1 8
108 บ้านขาม 0 1 0 1 4 0 1 1 5
109 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
110 บ้านดงเค็ง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านละกอ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
112 บ้านโคกสุพรรณ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
113 วัดสระทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
114 บ้านปะคำสำโรง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
115 วัดทรงสุวรรณ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 0 1 1 3 0 1 4
117 บ้านสำโรงพิมาน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
118 บ้านคูบอน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
119 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 0 1 0 1 1 0 2
120 บ้านวังปลัด 0 0 2 2 7 4 0 0 11
121 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 2 2 6 3 1 3 10
122 บ้านหนองตาด 0 0 2 2 3 3 1 2 7
123 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
124 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 1 1 8 3 1 3 12
125 วัดบ้านพลับ 0 0 1 1 7 2 1 1 10
126 บ้านปรือเกียน 0 0 1 1 5 5 0 1 10
127 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 5 1 0 0 6
128 บ้านยางนกคู่ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
129 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
130 บ้านแพ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
131 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
132 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
133 วัดศรีสุนทร 0 0 1 1 2 2 1 0 5
134 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
135 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
136 บ้านขี้เหล็ก 0 0 1 1 1 1 0 1 2
137 วัดวงษ์วารี 0 0 1 1 1 1 0 1 2
138 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
139 บ้านป่าหนาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
140 วัดโพธิ์ชัย 0 0 1 1 0 1 0 2 1
141 บ้านพรสำราญ 0 0 0 0 7 6 0 7 13
142 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 5 2 3 1 10
143 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 5 1 1 0 7
144 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 4 4 0 0 8
145 วัดบัวทอง 0 0 0 0 4 3 5 5 12
146 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 5 0 0 8
147 วัดเทพรังษี 0 0 0 0 3 3 1 1 7
148 บ้านโคกสิงห์ 0 0 0 0 3 3 0 2 6
149 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
150 บ้านหนองดุม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
151 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0 3 1 0 3 4
152 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
153 บ้านคูณสระแก้ว 0 0 0 0 3 0 2 2 5
154 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
155 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
156 บ้านตูม 0 0 0 0 2 2 1 2 5
157 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
158 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
159 บ้านสระบัว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
160 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
161 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 2 0 0 2 2
165 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
167 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
169 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 วัดไพรงาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 สามัคคีเทพอำนวย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
179 บ้านสระกอไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 3 1 4 4
184 บ้านโจด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
185 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 วัดธาตุ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
187 วัดพลสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
188 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 0 0 2 0
190 บ้านปะคำดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านปอแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 225 204 176 605 1,221 393 179 272 1,793