สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 40 7 5 3 52
2 บ้านหัวฝาย 34 8 8 4 50
3 อนุบาลพุทไธสง 31 12 6 3 49
4 บ้านสตึก 23 5 5 5 33
5 อนุบาลคูเมือง 20 7 2 0 29
6 บ้านหนองนกเกรียน 20 6 2 3 28
7 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 20 5 2 4 27
8 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 19 5 1 5 25
9 อนุบาลแคนดง 18 4 3 0 25
10 บ้านคูบัว 17 5 2 4 24
11 บ้านสระกุด 17 3 2 1 22
12 วัดบ้านปะเคียบ 16 7 0 4 23
13 บ้านหนองแวง 16 4 2 0 22
14 วัดหงษ์ 15 9 4 2 28
15 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 15 4 5 2 24
16 อมรสิริสามัคคี 15 2 1 2 18
17 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 15 0 2 2 17
18 ชุมชนบ้านหายโศก 14 6 1 6 21
19 วัดสุคันธารมย์ 14 5 3 2 22
20 บ้านเมืองแก 14 2 4 7 20
21 บ้านทองหลาง 13 4 1 5 18
22 บ้านหนองเชือก 13 3 0 3 16
23 วัดฤาษีสถิต 13 2 2 4 17
24 บ้านซาดหัวหนองแคน 13 2 1 1 16
25 บ้านหินเหล็กไฟ 12 4 2 4 18
26 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 12 2 1 2 15
27 บ้านนาลาว 12 1 0 0 13
28 บ้านท่าม่วง 11 6 2 2 19
29 บ้านดงพลอง 11 3 2 0 16
30 บ้านตามา 11 0 0 3 11
31 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 10 6 2 2 18
32 บ้านหนองการะโก 10 3 3 1 16
33 บ้านโนนเจริญ 10 3 2 0 15
34 บ้านดอน 10 3 0 2 13
35 บ้านหนองใหญ่ 10 2 2 1 14
36 บ้านโศกนาคท่าม่วง 10 1 1 1 12
37 บ้านกระสัง 10 0 2 3 12
38 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 0 1 0 11
39 ชุมชนบ้านหนองขมาร 9 6 0 4 15
40 วัดสิริมงคล 9 5 2 3 16
41 บ้านแคน 9 4 5 3 18
42 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 9 3 0 5 12
43 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 9 2 2 0 13
44 บ้านหนองครก 9 2 0 4 11
45 ชุมชนบ้านนาแพง 9 2 0 2 11
46 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 9 1 0 4 10
47 บ้านกระทุ่ม 9 0 0 0 9
48 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 8 3 1 3 12
49 วัดบ้านเบาน้อย 8 3 1 1 12
50 บ้านยางทะเล 8 2 2 4 12
51 วัดท่าเยี่ยม 8 2 0 2 10
52 บ้านหนองม่วง 8 1 0 0 9
53 บ้านข่อย 8 0 0 1 8
54 บ้านพรสำราญ 7 6 0 7 13
55 บ้านหนองหญ้าคา 7 4 1 4 12
56 บ้านโคกกุง 7 4 0 4 11
57 บ้านวังปลัด 7 4 0 0 11
58 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 7 3 1 1 11
59 บ้านโคกเมือง 7 3 1 0 11
60 วัดสระบัว 7 2 2 3 11
61 บ้านหนองติ้ว 7 2 1 5 10
62 บ้านโนนยาง 7 2 1 2 10
63 บ้านสาวเอ้ 7 2 1 1 10
64 บ้านเขว้า 7 0 2 4 9
65 บ้าน กม.ศูนย์ 7 0 0 2 7
66 บ้านเพียแก้ว 6 4 2 3 12
67 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 6 3 1 3 10
68 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 6 3 0 3 9
69 วัดท่าเรียบ 6 2 3 1 11
70 บ้านจิก 6 2 2 5 10
71 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 2 2 0 10
72 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 1 1 1 8
73 บ้านโนนธาตุ 6 1 1 0 8
74 บ้านหนองรัก 6 0 0 0 6
75 บ้านตาหล่ำ 5 4 0 1 9
76 บ้านขามพิมาย 5 4 0 0 9
77 บ้านทุ่งวัง 5 3 2 3 10
78 วัดโพธิ์ 5 3 0 1 8
79 วัดสระจันทร์ 5 2 3 1 10
80 บ้านหนองบัว 5 2 3 1 10
81 บ้านปลัดมุม 5 2 1 0 8
82 บ้านร่อนทอง 5 2 0 1 7
83 บ้านหนองสรวง 5 2 0 0 7
84 บ้านหนองไทร 5 1 1 0 7
85 วัดบ้านพลับ 5 1 0 1 6
86 บ้านโสกแต้ 5 1 0 0 6
87 บ้านหนองกระทุ่ม 5 1 0 0 6
88 วัดหลักศิลา 5 0 0 1 5
89 บ้านปรือเกียน 4 5 0 1 9
90 บ้านหนองกับ 4 4 0 0 8
91 วัดบัวทอง 4 3 5 5 12
92 วัดสมณาวาส 4 3 1 1 8
93 บ้านท่าเรือ 4 2 1 1 7
94 บ้านบุ่งเบา 4 2 0 3 6
95 วัดอิสาณ 4 1 1 1 6
96 บ้านดงย่อ 4 1 0 0 5
97 บ้านหนองบัวแดง 4 0 1 2 5
98 บ้านขาม 4 0 1 1 5
99 วัดบ้านโนนมาลัย 4 0 0 1 4
100 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 4 0 0 0 4
101 บ้านหนองสองห้อง 4 0 0 0 4
102 วัดราษฎร์สามัคคี 3 5 0 0 8
103 วัดเทพรังษี 3 3 1 1 7
104 บ้านโคกสิงห์ 3 3 0 2 6
105 บ้านหนองยาง-หนองจาน 3 3 0 1 6
106 บ้านหนองตาด 3 2 0 2 5
107 บ้านแพ 3 2 0 0 5
108 บ้านหนองเรือ 3 1 2 1 6
109 บ้านโนนกลาง 3 1 1 2 5
110 บ้านหนองดุม 3 1 1 1 5
111 บ้านหนองขวาง 3 1 0 3 4
112 วัดวรดิษฐ์ 3 1 0 3 4
113 บ้านหนองแคน 3 1 0 1 4
114 บ้านโศกกะฐิน 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 3 1 0 0 4
116 บ้านคูณสระแก้ว 3 0 2 2 5
117 บ้านโนนไฮ 3 0 1 0 4
118 บ้านหนองปลาแดก 3 0 0 3 3
119 บ้านยางนกคู่ 3 0 0 1 3
120 จุฬางกูรวิทยา 3 0 0 0 3
121 บ้านดงเค็ง 3 0 0 0 3
122 บ้านหนองหว้า 3 0 0 0 3
123 บ้านตะแบงสามัคคี 2 5 1 1 8
124 บ้านหญ้าคา 2 2 2 0 6
125 บ้านหัวช้าง 2 2 1 2 5
126 บ้านตูม 2 2 1 2 5
127 วัดศรีสุนทร 2 2 1 0 5
128 บ้านละกอ 2 2 0 1 4
129 บ้านดอนตูม 2 2 0 1 4
130 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 1 1 1 4
131 ชุมชนบ้านสะแก 2 1 1 0 4
132 บ้านสระบัว 2 1 1 0 4
133 บ้านโนนค้อ 2 1 0 1 3
134 วัดเทพประดิษฐ์ 2 1 0 0 3
135 บ้านโคกสุพรรณ 2 1 0 0 3
136 วัดสระทอง 2 1 0 0 3
137 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
138 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 2 1 0 0 3
139 บ้านกอกดอนพยอม 2 1 0 0 3
140 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 2 1 0 0 3
141 วัดเทพรังสรรค์ 2 1 0 0 3
142 บ้านหนองปุน 2 0 2 2 4
143 วัดบ้านสวายตางวน 2 0 0 2 2
144 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 1 2
145 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 1 2
146 บ้านคูขาด 2 0 0 0 2
147 บ้านพงแขม 2 0 0 0 2
148 วัดทรงสุวรรณ 2 0 0 0 2
149 วัดชัยสมพร 2 0 0 0 2
150 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1 3 0 1 4
151 บ้านโนนเพกา 1 3 0 1 4
152 บ้านสำโรงพิมาน 1 2 2 0 5
153 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 2 1 1 4
154 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1 2 0 1 3
155 บ้านโคกก่อง 1 2 0 0 3
156 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 2 0 0 3
157 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 1 1 0 3
158 วัดวงษ์วารี 1 1 0 1 2
159 วัดไพรงาม 1 1 0 1 2
160 บ้านตาโหงก 1 1 0 0 2
161 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองนางดำ 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองหัวควาย 1 1 0 0 2
164 วัดสุวรรณาราม 1 1 0 0 2
165 สามัคคีเทพอำนวย 1 0 1 0 2
166 บ้านปะคำสำโรง 1 0 1 0 2
167 บ้านคูบอน 1 0 0 1 1
168 บ้านป่าหนาม 1 0 0 1 1
169 บ้านสระบัว2 1 0 0 1 1
170 บ้านโนนยานาง 1 0 0 1 1
171 บ้านดงยายเภา 1 0 0 0 1
172 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
173 อนุบาลทศพร 1 0 0 0 1
174 บ้านสระกอไทร 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองขุนพรม 1 0 0 0 1
176 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 0 0 0 1
177 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
178 บ้านงิ้ว 0 3 1 4 4
179 บ้านโจด 0 2 2 1 4
180 วัดบุปผาราม 0 2 0 0 2
181 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 1 0 2
182 วัดโพธิ์ชัย 0 1 0 2 1
183 บ้านกอกโคกวิทยา 0 1 0 0 1
184 วัดธาตุ 0 0 2 2 2
185 วัดพลสุวรรณ 0 0 1 2 1
186 บ้านจะหลวย 0 0 1 0 1
187 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 2 0
188 บ้านปะคำดง 0 0 0 1 0
189 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 1 0
190 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 1 0
191 บ้านปอแดง 0 0 0 1 0
รวม 1,128 375 172 269 1,944