หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 2 5 4
2 002 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 5 13 9
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 17 41 22
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 15 40 24
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 36 74 61
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 5 12 9
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 19 35 28
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 30 47 44
9 009 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 2 8 2
10 012 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 9 28 17
11 014 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 14 22 16
12 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 5 9 9
13 015 โรงเรียนบ้านกระสัง 17 34 26
14 017 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 4 5 5
15 016 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 2 3 2
16 018 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0
17 021 โรงเรียนบ้านขาม 6 13 12
18 020 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 13 30 21
19 022 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 4 4
20 019 โรงเรียนบ้านข่อย 12 25 18
21 024 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 12 22 16
22 025 โรงเรียนบ้านคูขาด 2 4 3
23 026 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 7 14 12
24 027 โรงเรียนบ้านคูบอน 4 7 6
25 028 โรงเรียนบ้านคูบัว 28 62 39
26 038 โรงเรียนบ้านงิ้ว 8 18 13
27 039 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1 2 2
28 040 โรงเรียนบ้านจิก 15 42 26
29 042 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 23 43 26
30 043 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 0 0 0
31 044 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 19 59 37
32 128044 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 3 5 5
33 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง 16 41 29
34 048 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 3 9 6
35 047 โรงเรียนบ้านดงย่อ 5 40 14
36 045 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 6 4
37 050 โรงเรียนบ้านดอน 19 29 26
38 049 โรงเรียนบ้านดอนตูม 5 10 7
39 052 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 14 42 27
40 053 โรงเรียนบ้านตามา 14 29 18
41 054 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 10 22 16
42 055 โรงเรียนบ้านตาโหงก 3 8 5
43 056 โรงเรียนบ้านตูม 7 8 8
44 057 โรงเรียนบ้านทองหลาง 26 43 29
45 060 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 17 28 25
46 058 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 28 53 44
47 059 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9 12 11
48 061 โรงเรียนบ้านนาลาว 13 27 18
49 073 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 9 22 14
50 074 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 11 21 16
51 075 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 10 23 13
52 076 โรงเรียนบ้านปอแดง 1 1 1
53 077 โรงเรียนบ้านปะคำดง 2 3 3
54 078 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 3 6 5
55 079 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 2 2 2
56 080 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 2 18 7
57 082 โรงเรียนบ้านพงแขม 2 2 2
58 083 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 23 40 33
59 087 โรงเรียนบ้านยางทะเล 17 30 25
60 088 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 5 11 8
61 089 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 15 5
62 090 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 8 17 10
63 091 โรงเรียนบ้านละกอ 6 14 8
64 092 โรงเรียนบ้านวังปลัด 11 16 13
65 095 โรงเรียนบ้านสตึก 50 160 78
66 096 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 2 9 6
67 097 โรงเรียนบ้านสระกุด 33 52 40
68 098 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 0 0 0
69 100 โรงเรียนบ้านสระบัว 4 9 6
70 099 โรงเรียนบ้านสระบัว2 5 1 2
71 101 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 2 5 4
72 102 โรงเรียนบ้านสวายสอ 0 0 0
73 103 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 24 44 34
74 104 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 5 6 6
75 108 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 7 11 10
76 109 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 18 12
77 110 โรงเรียนบ้านหนองกับ 9 22 13
78 111 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 20 61 40
79 113 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 13 30 22
80 114 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1 6 3
81 115 โรงเรียนบ้านหนองครก 21 37 32
82 120 โรงเรียนบ้านหนองดุม 8 14 13
83 118 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 4 7 4
84 119 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 5 8 8
85 121 โรงเรียนบ้านหนองตาด 10 12 12
86 122 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 23 44 30
87 124 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 32 69 35
88 125 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 2 2 2
89 126 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 12 27 17
90 129 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 32 23
91 127 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 7 13 10
92 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 7 11 10
93 130 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 8 19 12
94 131 โรงเรียนบ้านหนองปุน 11 20 16
95 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 24 15
96 128134 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 4 7 7
97 135 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 8 22 15
98 136 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 11 9
99 139 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 7 21 13
100 140 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 13 7
101 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 16 38 21
102 142 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 6 5
103 143 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 2 12 2
104 112 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 32 53 40
105 117 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 23 47 28
106 137 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9 49 17
107 116 โรงเรียนบ้านหนองแคน 5 6 6
108 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 24 42 33
109 144 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 38 27
110 123 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 11 9
111 132 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 15 29 20
112 133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 23 53 42
113 145 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 13 52 25
114 146 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 11 55 21
115 147 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 111 95
116 148 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 28 64 38
117 023 โรงเรียนบ้านเขว้า 15 29 24
118 081 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 3 8 4
119 084 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 15 22 22
120 086 โรงเรียนบ้านเมืองแก 28 56 48
121 105 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 9 21 14
122 106 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 5 5
123 029 โรงเรียนบ้านแคน 21 48 28
124 051 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 4 7 7
125 085 โรงเรียนบ้านแพ 5 18 9
126 031 โรงเรียนบ้านโคกกุง 27 46 36
127 030 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 4 15 7
128 033 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 41 19
129 034 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 9 36 17
130 035 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 3 4 3
131 037 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 0 0 0
132 032 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 12 23 15
133 036 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 3 3
134 041 โรงเรียนบ้านโจด 5 10 9
135 063 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 8 13 11
136 062 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 1 1
137 064 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 4 7 7
138 066 โรงเรียนบ้านโนนตาล 0 0 0
139 067 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 8 19 16
140 069 โรงเรียนบ้านโนนยาง 13 22 15
141 070 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 2 3 2
142 071 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 41 21
143 065 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 15 34 24
144 068 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 5 9 7
145 072 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 4 15 5
146 093 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 4 13 6
147 094 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 13 21 19
148 107 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 7 7 7
149 149 โรงเรียนวัดชัยสมพร 2 11 4
150 150 โรงเรียนวัดชายอรัญ 0 0 0
151 151 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 2 3 3
152 152 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 14 36 21
153 153 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 12 25 20
154 157 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 3 3 3
155 158 โรงเรียนวัดธาตุ 5 6 6
156 159 โรงเรียนวัดบัวทอง 21 25 21
157 166 โรงเรียนวัดบุปผาราม 2 5 3
158 162 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 29 62 46
159 163 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 13 43 23
160 164 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 4 11 6
161 165 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 17 30 26
162 161 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 13 42 24
163 160 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 5 8 7
164 167 โรงเรียนวัดพนมวัน 0 0 0
165 168 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 3 5 5
166 172 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 8 30 13
167 173 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 26 38 32
168 174 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 3 6 5
169 175 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 9 22 18
170 176 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 7 13 11
171 177 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 5 16 11
172 178 โรงเรียนวัดสมณาวาส 10 21 16
173 179 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 11 27 18
174 180 โรงเรียนวัดสระทอง 3 5 4
175 181 โรงเรียนวัดสระบัว 23 53 32
176 182 โรงเรียนวัดสิริมงคล 31 71 54
177 128182 โรงเรียนวัดสิริมงคล 2 2 2
178 183 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 28 59 47
179 184 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2 5 4
180 185 โรงเรียนวัดหงษ์ 30 82 48
181 186 โรงเรียนวัดหลักศิลา 6 31 12
182 187 โรงเรียนวัดอิสาณ 7 11 10
183 154 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 3 7 5
184 155 โรงเรียนวัดเทพรังษี 8 14 12
185 156 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 3 6 5
186 170 โรงเรียนวัดโพธิ์ 10 37 19
187 169 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 6 6
188 171 โรงเรียนวัดไพรงาม 3 3 3
189 188 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 5 9 8
190 189 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 3 8 6
191 190 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 36 150 72
192 194 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 18 25 21
193 195 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 55 115 83
194 196 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 29 64 40
195 191 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 29 62 41
196 198 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 20 52 30
197 010 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 15 34 27
198 011 โรงเรียนทศพรวิทยา 55 127 83
199 192 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 32 60 50
200 193 โรงเรียนอนุบาลทศพร 1 3 2
201 197 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 3 2
202 199 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ 3 9 6
รวม 2280 5085 3452
8537

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]