หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทศพรวิทยา 55 40 72.73% 7 12.73% 5 9.09% 3 5.45% 55
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 34 62.96% 8 14.81% 8 14.81% 4 7.41% 54
3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 55 31 57.41% 14 25.93% 6 11.11% 3 5.56% 54
4 โรงเรียนบ้านสตึก 50 31 64.58% 5 10.42% 6 12.5% 6 12.5% 48
5 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 36 25 71.43% 8 22.86% 2 5.71% 0 0% 35
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 36 22 64.71% 5 14.71% 3 8.82% 4 11.76% 34
7 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 29 22 75.86% 4 13.79% 3 10.34% 0 0% 29
8 โรงเรียนบ้านสระกุด 33 21 77.78% 3 11.11% 2 7.41% 1 3.7% 27
9 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 32 20 62.5% 7 21.88% 2 6.25% 3 9.38% 32
10 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 32 19 63.33% 5 16.67% 1 3.33% 5 16.67% 30
11 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 32 18 62.07% 4 13.79% 5 17.24% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 29 18 81.82% 0 0% 2 9.09% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนบ้านคูบัว 28 17 60.71% 5 17.86% 2 7.14% 4 14.29% 28
14 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 29 16 59.26% 7 25.93% 0 0% 4 14.81% 27
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง 24 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
16 โรงเรียนวัดหงษ์ 30 15 50% 9 30% 4 13.33% 2 6.67% 30
17 โรงเรียนบ้านโคกกุง 27 15 57.69% 7 26.92% 0 0% 4 15.38% 26
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 23 15 65.22% 3 13.04% 0 0% 5 21.74% 23
19 โรงเรียนบ้านเมืองแก 28 15 53.57% 2 7.14% 4 14.29% 7 25% 28
20 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 26 15 65.22% 2 8.7% 2 8.7% 4 17.39% 23
21 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 20 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
22 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 28 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 30 14 51.85% 6 22.22% 1 3.7% 6 22.22% 27
24 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 28 13 52% 7 28% 3 12% 2 8% 25
25 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 28 13 56.52% 4 17.39% 2 8.7% 4 17.39% 23
26 โรงเรียนบ้านทองหลาง 26 13 56.52% 4 17.39% 1 4.35% 5 21.74% 23
27 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 23 13 68.42% 3 15.79% 0 0% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 18 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 19 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านดอน 19 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านนาลาว 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านกระสัง 17 12 70.59% 0 0% 2 11.76% 3 17.65% 17
33 โรงเรียนวัดสิริมงคล 31 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
34 โรงเรียนบ้านดงพลอง 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
35 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 23 11 55% 3 15% 1 5% 5 25% 20
36 โรงเรียนบ้านตามา 14 11 78.57% 0 0% 0 0% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 23 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
38 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 20 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านหนองครก 21 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
41 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 24 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
42 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 19 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 17 10 66.67% 1 6.67% 0 0% 4 26.67% 15
45 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 19 9 47.37% 6 31.58% 0 0% 4 21.05% 19
47 โรงเรียนบ้านแคน 21 9 42.86% 4 19.05% 5 23.81% 3 14.29% 21
48 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 17 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
50 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 15 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนบ้านข่อย 12 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 14 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
54 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านยางทะเล 17 8 50% 2 12.5% 2 12.5% 4 25% 16
56 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 14 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 23 7 35% 6 30% 0 0% 7 35% 20
59 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 16 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
60 โรงเรียนบ้านวังปลัด 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
62 โรงเรียนวัดสระบัว 23 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนบ้านโนนยาง 13 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 13 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านเขว้า 15 7 53.85% 0 0% 2 15.38% 4 30.77% 13
66 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
69 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 15 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
70 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
71 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 12 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนบ้านจิก 15 6 40% 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 15
73 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 12 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
74 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 14 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
79 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
80 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 17 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนวัดโพธิ์ 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองบัว 13 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
84 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 9 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนวัดหลักศิลา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองกับ 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
95 โรงเรียนวัดบัวทอง 21 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 5 29.41% 17
96 โรงเรียนวัดสมณาวาส 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
100 โรงเรียนวัดอิสาณ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
101 โรงเรียนบ้านดงย่อ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองปุน 11 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
103 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านขาม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 8 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
106 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
110 โรงเรียนบ้านหนองตาด 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
111 โรงเรียนวัดเทพรังษี 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
112 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนบ้านแพ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองดุม 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 13 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
119 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
120 โรงเรียนบ้านหนองแคน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
124 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 11 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
130 โรงเรียนบ้านตูม 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
131 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านละกอ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านดอนตูม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านสระบัว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดสระทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
145 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
146 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านคูขาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านพงแขม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนวัดชัยสมพร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
154 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนวัดไพรงาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านตาโหงก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านสระบัว2 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
170 โรงเรียนบ้านคูบอน 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนอนุบาลทศพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านงิ้ว 8 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 8
182 โรงเรียนบ้านโจด 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
183 โรงเรียนวัดบุปผาราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
186 โรงเรียนวัดธาตุ 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
187 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
188 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
190 โรงเรียนบ้านปะคำดง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนบ้านปอแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]