หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ รร.ตงสิริอนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมแก้วประเสริฐ 8 ต.ค. 2557 ภาคบ่าย
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมแก้วประเสริฐ 8 ต.ค. 2557 ภาคเช้า
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุมแก้วประเสริฐ 8 ต.ค. 2557 ภาคเช้า
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุมแก้วประเสริฐ 8 ต.ค. 2557 ภาคเช้า
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมแก้วประเสริฐ 9 ต.ค. 2557 ภาคบ่าย
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ห้องประชุมแก้วประเสริฐ 9 ต.ค. 2557 ภาคเช้า
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีกลางสนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2557 ภาคเช้า
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีกลางสนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2557 ภาคเช้า
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 เวทีกลางสนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2557 ภาคบ่าย
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 เวทีกลางสนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2557 ภาคบ่าย
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]