หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ รร.ตงสิริอนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 8 ต.ค. 2557
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 8 ต.ค. 2557
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 ห้องพักครู 8 ต.ค. 2557
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 ป.3/5 8 ต.ค. 2557
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 ป.2/5 8 ต.ค. 2557
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 ป.2/3 8 ต.ค. 2557
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 ป.1/2 8 ต.ค. 2557
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 ป.1/3 9 ต.ค. 2557
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 ป.2/2 ป.3/1 9 ต.ค. 2557
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 ห้องพักครู 9 ต.ค. 2557
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 ป.3/5 ป.1/1 9 ต.ค. 2557
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 ป.1/4 8 ต.ค. 2557
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 9 ต.ค. 2557
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อาคารทองกวาว ห้อง กระจก 9 ต.ค. 2557
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 อาคารทองกวาว ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 ป.1/5 9 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]