เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
การตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขณะนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ได้ทำการโอนข้อมูลตัวแทนเขตพื้นที่ (ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ) เข้าระบบฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค  ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครู ได้ที่เว็บไซต์ http://esan64.sillapa.net/sp-center/  ตามปฏิทินด้านล่างนี้

- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9-13 ธันวาคม 2557
 

วันเสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20:55 น.
แจ้งแนวทางการเข้าร่วมการแข่งขันของตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียนที่ทางราชการออกให้ เช่น  บัตรประจำตัวนักเรียน  บัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงที่จุดลงทะเบียนการแข่งขันทุกคน
 

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 19:05 น.
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าแข่งขันของตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่ายังมีการลงทะเบียนผิดหรือในบางกิจกรรมมีจำนวนทีมเกิน ๑ ทีม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จึงเปิดระบบการลงทะเบียนฯ  เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนและแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้จะปิดระบบอีกครั้งหนึ่งในวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๒๔.๐๐ น.

วันอังคาร ที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 20:16 น.
การลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

     ให้กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน  ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนตัวแทนที่จะเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยจำนวนทีมที่อยู่ในระบบฯ  รายการละ    ทีม  เท่านั้น  หากกลุ่มใดมีรายชื่อมากกว่า  ๑  ทีม  ขอให้ดำเนินการนำทีมที่ไม่ใช่ตัวแทนกลุ่มออกจากระบบ  ทั้งนี้  สพป.บร.๓ จะทำการปิดระบบฯ  ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๒๔.๐๐  น.

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 20:44 น.
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมสวดมนต์แปล)

       การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปล  ด้วย สพฐ. ได้กำหนดเกณฑ์การประกวดสวดมนต์แปล ของ สพป. ให้สามารถประกวดได้  2  ประเภท  ได้แก่ การประกวดสวดบาลีแปลไทย  และการประกวดบาลีแปลอังกฤษ  โดยให้ สพป. คัดเลือกตัวแทนกิจกรรมนี้ได้เพียง  1  ประเภทเท่านั้น  ในการนี้  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  จึงขอให้กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมดังกล่าวมาเพียงทีมเดียว (ประเภทเดียว)  โดยเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุดเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน  

11 กันยายน  2557                                    

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 11:02 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 233
จำนวนทีม 2,820
จำนวนนักเรียน 6,272
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,058
จำนวนกรรมการ 806
ครู+นักเรียน 10,330
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,136
ประกาศผลแล้ว 250/252 (99.21%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 40
สัปดาห์ที่แล้ว 52
เดือนนี้ 112
เดือนที่แล้ว 396
ปีนี้ 3,789
ทั้งหมด 230,924