สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 10 10 3 23 29 2 5 1 36
2 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 8 9 4 21 23 10 3 0 36
3 วัดบ้านสนวน 7 10 5 22 23 7 2 0 32
4 บ้านจรเข้มาก 6 4 2 12 15 7 6 4 28
5 บ้านหนองไม้งาม 1 6 3 2 11 15 2 3 2 20
6 บ้านป่าชัน 6 2 3 11 10 1 2 2 13
7 วัดบ้านโคกเหล็ก 6 1 0 7 8 2 2 0 12
8 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 5 3 0 8 11 6 1 1 18
9 บ้านมะมัง 5 2 2 9 11 2 3 2 16
10 บ้านแสลงโทน 5 2 0 7 12 9 3 1 24
11 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 5 2 0 7 10 0 5 1 15
12 บ้านมะขามทานตะวัน 5 2 0 7 8 2 0 0 10
13 บ้านหนองตระเสก 5 0 1 6 8 0 0 0 8
14 วัดสำโรง 4 5 1 10 16 8 2 0 26
15 นิคมพัฒนาสายโท 11 4 3 3 10 16 2 2 2 20
16 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 4 3 1 8 9 5 1 0 15
17 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 4 3 0 7 7 2 1 4 10
18 บ้านเขาคอก 4 2 0 6 9 3 0 0 12
19 วัดบ้านปะทัดบุ 4 1 1 6 13 5 4 2 22
20 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 3 5 3 11 14 3 0 0 17
21 บ้านสี่เหลี่ยม 3 5 1 9 18 7 5 1 30
22 บ้านหนองเก็ม 3 4 0 7 10 3 1 1 14
23 อนุบาลบ้านกรวด 3 3 4 10 22 4 2 0 28
24 วัดบ้านหนองแขม 3 2 1 6 9 4 3 2 16
25 บ้านบุญช่วย 3 1 3 7 8 1 2 1 11
26 บ้านทุ่งสว่าง 3 1 2 6 11 2 3 0 16
27 วัดบ้านตะโกตาพิ 3 1 0 4 12 6 4 1 22
28 อนุบาลศรทิพย์ 3 0 3 6 6 7 2 1 15
29 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 3 0 2 5 10 8 4 2 22
30 วัดบ้านเมืองต่ำ 3 0 1 4 7 1 0 1 8
31 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 2 8 4 14 19 9 2 3 30
32 อนุบาลห้วยราช 2 8 2 12 15 4 1 1 20
33 ประโคนชัยวิทยา 2 4 5 11 14 1 0 0 15
34 บ้านห้วยเสลา 2 4 1 7 7 5 5 2 17
35 วัดบ้านกันทรารมย์ 2 3 4 9 16 3 5 5 24
36 นิคมสร้างตนเอง 3 2 3 1 6 5 4 3 1 12
37 บ้านหนองรักษ์ 2 3 1 6 5 3 1 1 9
38 บ้านโคกขมิ้น 2 2 1 5 8 2 2 2 12
39 วัดบ้านใหม่ 2 1 4 7 5 6 1 1 12
40 บ้านหนองตะขบ 2 1 3 6 11 4 4 4 19
41 บ้านโคกกลอย 2 1 2 5 13 4 1 2 18
42 วัดบ้านจอม 2 1 2 5 5 0 0 0 5
43 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 2 1 1 4 8 1 2 1 11
44 บ้านโชคกราด 2 1 1 4 4 0 0 0 4
45 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 2 1 0 3 8 1 2 1 11
46 บ้านบ่อดิน 2 1 0 3 8 0 1 0 9
47 ชุมชนบ้านสองชั้น 2 1 0 3 7 5 3 2 15
48 บ้านหนองตะเคียน 2 0 3 5 5 1 1 0 7
49 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 0 2 4 9 3 2 2 14
50 วัดชุมพลมณีรัตน์ 2 0 2 4 5 0 0 1 5
51 บ้านสายโท 1 2 0 1 3 3 0 1 0 4
52 บ้านหนองม่วงพัฒนา 2 0 0 2 5 2 1 0 8
53 บ้านเมืองไผ่ 2 0 0 2 3 0 1 1 4
54 บ้านหว้า 2 0 0 2 2 0 0 1 2
55 บ้านบัวถนน 1 3 3 7 12 3 5 1 20
56 วัดอินทบูรพา 1 2 4 7 12 3 5 2 20
57 บ้านโคกเพชรไสยา 1 2 2 5 7 6 7 5 20
58 บ้านโคกสูง 1 2 1 4 10 3 3 1 16
59 เขว้าศึกษา 1 2 1 4 4 1 2 0 7
60 บ้านห้วยปอ 1 2 0 3 8 7 2 2 17
61 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1 2 0 3 5 1 0 0 6
62 นิคมสร้างตนเอง 9 1 1 3 5 11 3 1 1 15
63 นิคมสร้างตนเอง 6 1 1 2 4 7 0 6 3 13
64 นิคมสร้างตนเอง 2 1 1 1 3 6 3 2 2 11
65 บ้านหนองร้าน 1 1 1 3 3 0 0 0 3
66 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1 1 0 2 7 3 0 2 10
67 บ้านโคกตูม 1 1 0 2 6 2 0 2 8
68 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1 1 0 2 5 4 1 0 10
69 บ้านดอนยาว 1 1 0 2 5 0 1 0 6
70 บ้านโคกย่าง 1 1 0 2 4 6 3 1 13
71 บ้านปราสาทสามัคคี 1 1 0 2 4 0 5 0 9
72 บ้านถนน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
73 นิคมสร้างตนเอง 5 1 1 0 2 2 0 1 1 3
74 บ้านตาเป้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
75 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
76 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 1 0 2 1 2 0 1 3
77 บ้านโคกยาง 1 0 3 4 9 5 2 0 16
78 บ้านไม้แดง 1 0 2 3 4 2 2 0 8
79 บ้านตาแก 1 0 2 3 4 2 0 0 6
80 บ้านบัว 1 0 2 3 2 3 1 0 6
81 บ้านปะทัดบุวิทยา 1 0 1 2 6 2 0 0 8
82 บ้านห้วยสำราญ 1 0 1 2 5 2 3 3 10
83 บ้านประดู่ 1 0 1 2 4 0 2 1 6
84 บ้านหนองเหล็ก 1 0 1 2 3 2 0 0 5
85 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2 2 0 1 0 3
86 บ้านตาอี 1 0 1 2 1 1 2 2 4
87 บ้านนาราใหญ่ 1 0 0 1 8 1 0 1 9
88 บ้านราษฎร์นิยม 1 0 0 1 6 2 2 0 10
89 บ้านสูงเนิน 1 0 0 1 5 0 1 0 6
90 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 0 1 4 3 0 2 7
91 บ้านเสม็ด 1 0 0 1 3 2 2 0 7
92 บ้านตาราม 1 0 0 1 3 1 2 0 6
93 วัดปทุมคงคา 1 0 0 1 2 2 3 0 7
94 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
95 บ้านหินลาด 1 0 0 1 2 2 0 0 4
96 บ้านเขาดินใต้ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
97 บ้านโคกระเหย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
98 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
99 บ้านชุมแสง 1 0 0 1 1 5 1 0 7
100 บ้านโคกกะชาย 1 0 0 1 1 1 4 1 6
101 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 1 1 1 0 1 2
102 บ้านอโณทัย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโคกเห็ด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านกุดโคลน 0 4 4 8 9 3 2 0 14
106 อนุบาลบ้านสะเดา 0 4 1 5 9 5 7 1 21
107 บ้านตะโกบำรุง 0 3 2 5 10 0 0 0 10
108 นิคมสร้างตนเอง 7 0 3 0 3 8 0 2 0 10
109 บ้านหนองไม้งาม 2 0 2 3 5 9 4 3 3 16
110 อนุบาลกระสัง 0 2 1 3 5 3 1 0 9
111 บ้านเขาดินเหนือ 0 2 0 2 3 1 0 0 4
112 บ้านศรีภูมิสามัคคี 0 1 3 4 9 1 2 0 12
113 บ้านหนองขอน 0 1 2 3 7 2 4 0 13
114 วัดบ้านแสลงคง 0 1 2 3 5 2 1 1 8
115 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 0 1 2 3 2 7 0 1 9
116 นิคมสร้างตนเอง 1 0 1 2 3 2 3 1 0 6
117 วัดพลับพลา 0 1 1 2 7 6 3 1 16
118 บ้านโพธิ์ไทร 0 1 1 2 6 2 0 0 8
119 วัดหนองตะครอง 0 1 1 2 4 5 5 1 14
120 บ้านสารภี 0 1 1 2 4 4 3 0 11
121 บ้านศรีถาวร 0 1 1 2 4 1 1 1 6
122 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
123 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 3 3 1 2 7
124 วัดธรรมถาวร 0 1 1 2 3 2 0 0 5
125 วัดบ้านตาเสา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 5 2 1 1 8
127 นิคมสร้างตนเอง 8 0 1 0 1 5 2 0 0 7
128 นิคมสร้างตนเอง 4 0 1 0 1 5 1 1 0 7
129 วัดบ้านหนองพลวง 0 1 0 1 5 0 0 0 5
130 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 1 0 1 4 3 1 1 8
131 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
132 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
133 บ้านขามสามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
134 บ้านสังเคิล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
135 วัดตะลุงเก่า 0 1 0 1 1 2 7 0 10
136 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
137 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
138 บ้านแสลงพันกระเจา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
139 บ้านระกาเสม็ด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
140 วัดบ้านชุมแสง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
141 บ้านระโยงใหญ่ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
142 บ้านโคกชุม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
143 บ้านตัวอย่าง 0 0 3 3 17 2 3 2 22
144 บ้านศรีสุข 0 0 2 2 4 0 1 0 5
145 บ้านระกา 0 0 2 2 2 2 2 1 6
146 บ้านลำดวน 0 0 1 1 8 1 1 3 10
147 พุทธบารมี 0 0 1 1 7 2 1 1 10
148 บ้านละลมพนู 0 0 1 1 5 4 4 3 13
149 บ้านละหานทรายใหม่ 0 0 1 1 5 0 2 1 7
150 บ้านหนองม่วง 0 0 1 1 4 0 1 0 5
151 บ้านจรอกใหญ่ 0 0 1 1 3 1 2 0 6
152 บ้านตะครอง 0 0 1 1 2 3 2 0 7
153 บ้านก้านเหลือง 0 0 1 1 2 2 1 0 5
154 บ้านหนองบอน 0 0 1 1 2 2 0 1 4
155 บ้านตะลุมพุก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 บ้านพาชี 0 0 1 1 1 1 1 0 3
157 บ้านนิคมสายโท 8 0 0 1 1 1 0 1 0 2
158 บ้านจาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 1 1 0 2 3 0 5
160 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
161 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 0 0 5 1 2 0 8
162 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 4 3 3 3 10
163 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
164 บ้านหนองตะโก 0 0 0 0 3 3 4 0 10
165 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
166 บ้านยาง (อ.กระสัง) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
167 วัดโคกเจริญ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
168 วัดบ้านปราสาท 0 0 0 0 3 1 2 1 6
169 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
170 บ้านตะครองใต้ 0 0 0 0 2 4 1 2 7
171 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
172 บ้านหนองนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 3 0 0 4
175 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0 0 1 2 4 1 7
176 บ้านกะโดนหนองยาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
177 บ้านหนองอาแมะ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
178 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 0 0 0 0 1 1 1 0 3
179 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 1 0 3 1 4
180 บ้านปราสาท 0 0 0 0 1 0 2 1 3
181 บ้านละลูน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
182 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
183 บ้านโคกเบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
184 บ้านโคกโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านตรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
188 บ้านแพงพวย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
189 บ้านโคกรัง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
190 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านหนองเอียน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
192 บ้านบึงเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
193 บ้านตะโกรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
194 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านเขว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านโคลด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
202 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านกระสัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านเก็ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 บ้านตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านละหอกกระสัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 บ้านสายตรี 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 บ้านโคกมะขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 234 214 174 622 1,057 426 302 150 1,785