สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 29 2 5 1 36
2 วัดบ้านสนวน 23 7 2 0 32
3 อนุบาลบ้านกรวด 22 4 2 0 28
4 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 21 7 3 0 31
5 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 19 9 2 3 30
6 บ้านสี่เหลี่ยม 18 7 5 1 30
7 บ้านตัวอย่าง 17 2 3 2 22
8 วัดบ้านกันทรารมย์ 16 3 5 5 24
9 นิคมพัฒนาสายโท 11 16 2 2 2 20
10 บ้านจรเข้มาก 15 7 6 4 28
11 อนุบาลห้วยราช 15 4 1 1 20
12 บ้านหนองไม้งาม 1 15 2 3 2 20
13 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 14 3 0 0 17
14 ประโคนชัยวิทยา 14 1 0 0 15
15 วัดสำโรง 13 8 2 0 23
16 วัดบ้านปะทัดบุ 13 5 4 2 22
17 บ้านโคกกลอย 13 4 1 2 18
18 บ้านแสลงโทน 12 9 3 1 24
19 วัดอินทบูรพา 12 3 5 2 20
20 บ้านบัวถนน 12 3 5 1 20
21 วัดบ้านตะโกตาพิ 11 6 4 1 21
22 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 11 6 1 1 18
23 บ้านหนองตะขบ 11 4 4 4 19
24 นิคมสร้างตนเอง 9 11 3 1 1 15
25 บ้านมะมัง 11 2 3 2 16
26 บ้านทุ่งสว่าง 11 2 3 0 16
27 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 10 8 4 2 22
28 บ้านโคกสูง 10 3 3 1 16
29 บ้านป่าชัน 10 1 2 2 13
30 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 10 0 5 1 15
31 บ้านตะโกบำรุง 10 0 0 0 10
32 อนุบาลบ้านสะเดา 9 5 7 1 21
33 บ้านโคกยาง 9 5 2 0 16
34 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 9 5 1 0 15
35 บ้านหนองไม้งาม 2 9 4 3 3 16
36 วัดบ้านหนองแขม 9 4 3 2 16
37 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 9 3 2 2 14
38 บ้านกุดโคลน 9 3 2 0 14
39 บ้านหนองเก็ม 9 3 1 1 13
40 บ้านเขาคอก 9 3 0 0 12
41 บ้านศรีภูมิสามัคคี 9 1 2 0 12
42 บ้านห้วยปอ 8 7 2 2 17
43 บ้านโคกขมิ้น 8 2 2 2 12
44 วัดบ้านโคกเหล็ก 8 2 2 0 12
45 บ้านมะขามทานตะวัน 8 2 0 0 10
46 บ้านบุญช่วย 8 1 2 1 11
47 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 8 1 2 1 11
48 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 8 1 2 1 11
49 บ้านลำดวน 8 1 1 3 10
50 บ้านนาราใหญ่ 8 1 0 1 9
51 นิคมสร้างตนเอง 7 8 0 2 0 10
52 บ้านบ่อดิน 8 0 1 0 9
53 บ้านหนองตระเสก 8 0 0 0 8
54 บ้านโคกเพชรไสยา 7 6 7 5 20
55 วัดพลับพลา 7 6 3 1 16
56 บ้านห้วยเสลา 7 5 5 2 17
57 ชุมชนบ้านสองชั้น 7 5 3 2 15
58 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 7 3 0 2 10
59 บ้านหนองขอน 7 2 4 0 13
60 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 7 2 1 4 10
61 พุทธบารมี 7 2 1 1 10
62 วัดบ้านเมืองต่ำ 7 1 0 1 8
63 นิคมสร้างตนเอง 6 7 0 6 3 13
64 อนุบาลศรทิพย์ 6 7 2 1 15
65 นิคมสร้างตนเอง 2 6 3 2 2 11
66 บ้านราษฎร์นิยม 6 2 2 0 10
67 บ้านโคกตูม 6 2 0 2 8
68 บ้านปะทัดบุวิทยา 6 2 0 0 8
69 บ้านโพธิ์ไทร 6 2 0 0 8
70 วัดบ้านใหม่ 5 6 1 1 12
71 บ้านละลมพนู 5 4 4 3 13
72 นิคมสร้างตนเอง 3 5 4 3 1 12
73 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 5 4 1 0 10
74 บ้านหนองรักษ์ 5 3 1 1 9
75 อนุบาลกระสัง 5 3 1 0 9
76 บ้านห้วยสำราญ 5 2 3 3 10
77 วัดบ้านแสลงคง 5 2 1 1 8
78 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 2 1 1 8
79 บ้านหนองม่วงพัฒนา 5 2 1 0 8
80 นิคมสร้างตนเอง 8 5 2 0 0 7
81 บ้านไพศาลสามัคคี 5 1 2 0 8
82 บ้านหนองตะเคียน 5 1 1 0 7
83 นิคมสร้างตนเอง 4 5 1 1 0 7
84 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 5 1 0 0 6
85 บ้านละหานทรายใหม่ 5 0 2 1 7
86 บ้านดอนยาว 5 0 1 0 6
87 บ้านสูงเนิน 5 0 1 0 6
88 วัดชุมพลมณีรัตน์ 5 0 0 1 5
89 วัดบ้านจอม 5 0 0 0 5
90 วัดบ้านหนองพลวง 5 0 0 0 5
91 บ้านโคกย่าง 4 6 3 1 13
92 วัดหนองตะครอง 4 5 5 1 14
93 บ้านสารภี 4 4 3 0 11
94 บ้านโคกกลาง 4 3 3 3 10
95 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 4 3 1 1 8
96 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 4 3 0 2 7
97 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4 3 0 0 7
98 บ้านไม้แดง 4 2 2 0 8
99 บ้านตาแก 4 2 0 0 6
100 เขว้าศึกษา 4 1 2 0 7
101 บ้านศรีถาวร 4 1 1 1 6
102 บ้านปราสาทสามัคคี 4 0 5 0 9
103 บ้านประดู่ 4 0 2 1 6
104 บ้านศรีสุข 4 0 1 0 5
105 บ้านหนองม่วง 4 0 1 0 5
106 บ้านสวายสอ 4 0 0 1 4
107 บ้านโชคกราด 4 0 0 0 4
108 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 4 0 0 0 4
109 บ้านหนองตะโก 3 3 4 0 10
110 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 3 3 1 2 7
111 บ้านเสม็ด 3 2 2 0 7
112 บ้านน้ำอ้อม 3 2 1 0 6
113 บ้านยาง (อ.กระสัง) 3 2 0 1 5
114 วัดโคกเจริญ 3 2 0 1 5
115 บ้านหนองเหล็ก 3 2 0 0 5
116 วัดธรรมถาวร 3 2 0 0 5
117 วัดบ้านปราสาท 3 1 2 1 6
118 บ้านตาราม 3 1 2 0 6
119 บ้านจรอกใหญ่ 3 1 2 0 6
120 บ้านถนน 3 1 0 0 4
121 บ้านเขาดินเหนือ 3 1 0 0 4
122 บ้านเมืองไผ่ 3 0 1 1 4
123 บ้านสายโท 1 3 0 1 0 4
124 บ้านหนองร้าน 3 0 0 0 3
125 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 3 0 0 0 3
126 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 3 0 0 0 3
127 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 2 7 0 1 9
128 บ้านตะครองใต้ 2 4 1 2 7
129 บ้านตะครอง 2 3 2 0 7
130 บ้านบัว 2 3 1 0 6
131 นิคมสร้างตนเอง 1 2 3 1 0 6
132 บ้านโคกสำโรง 2 3 1 0 6
133 วัดปทุมคงคา 2 2 3 0 7
134 บ้านระกา 2 2 2 1 6
135 บ้านหนองแวง 2 2 2 0 6
136 บ้านก้านเหลือง 2 2 1 0 5
137 บ้านหนองบอน 2 2 0 1 4
138 บ้านหินลาด 2 2 0 0 4
139 บ้านเขาดินใต้ 2 2 0 0 4
140 บ้านขามสามัคคี 2 1 1 0 4
141 บ้านโคกระเหย 2 1 0 0 3
142 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
143 บ้านสังเคิล 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองนา 2 1 0 0 3
145 นิคมสร้างตนเอง 5 2 0 1 1 3
146 บ้านโคกสะอาด 2 0 1 0 3
147 บ้านหว้า 2 0 0 1 2
148 บ้านตาเป้า 2 0 0 0 2
149 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 2 0 0 0 2
150 วัดบ้านตาเสา 2 0 0 0 2
151 บ้านตะลุมพุก 2 0 0 0 2
152 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 2 0 0 0 2
153 บ้านชุมแสง 1 5 1 0 7
154 บ้านสายตรี 16 1 3 0 0 4
155 วัดตะลุงเก่า 1 2 7 0 10
156 บ้านหนองบอนวิทยา 1 2 4 1 7
157 บ้านถนนโคกใหญ่ 1 2 1 2 4
158 บ้านหนองไผ่ 1 2 1 1 4
159 บ้านกะโดนหนองยาง 1 2 1 1 4
160 บ้านแสลงพันกระเจา 1 2 1 0 4
161 วัดบ้านสวายจีกน้อย 1 2 0 1 3
162 บ้านโคกกะชาย 1 1 4 1 6
163 บ้านตาอี 1 1 2 2 4
164 บ้านระกาเสม็ด 1 1 1 1 3
165 บ้านหนองอาแมะ 1 1 1 1 3
166 บ้านพาชี 1 1 1 0 3
167 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 1 1 0 3
168 บ้านโนนสว่าง 1 1 0 1 2
169 บ้านอโณทัย 1 1 0 0 2
170 บ้านร่มเย็นวิทยา 1 0 3 1 4
171 บ้านปราสาท 1 0 2 1 3
172 บ้านละลูน 1 0 2 0 3
173 วัดบ้านชุมแสง 1 0 1 1 2
174 บ้านนิคมสายโท 8 1 0 1 0 2
175 บ้านตะเคียน 1 0 0 1 1
176 บ้านโคกเบง 1 0 0 1 1
177 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกเห็ด 1 0 0 0 1
179 บ้านจาน 1 0 0 0 1
180 บ้านโคกโพธิ์ 1 0 0 0 1
181 บ้านจะนียงสามัคคี 1 0 0 0 1
182 บ้านตรุง 1 0 0 0 1
183 วัดบ้านไพบูลย์ 0 2 3 0 5
184 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 2 1 0 3
185 บ้านแพงพวย 0 2 1 0 3
186 บ้านโคกรัง 0 2 1 0 3
187 บ้านระโยงใหญ่ 0 2 0 0 2
188 บ้านโคกชุม 0 2 0 0 2
189 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 2 0 0 2
190 บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 0 2 0 0 2
191 บ้านหนองเอียน 0 1 2 0 3
192 บ้านบึงเจริญ 0 1 1 0 2
193 บ้านตะโกรี 0 1 1 0 2
194 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนแดง 0 1 0 0 1
196 บ้านถนนน้อย 0 1 0 0 1
197 บ้านหลัก 0 1 0 0 1
198 บ้านเขว้า 0 1 0 0 1
199 บ้านโคลด 0 1 0 0 1
200 บ้านโนนเสน่ห์ 0 1 0 0 1
201 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 2 0 2
202 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 1 0 1
203 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 1 0 1
204 บ้านกระสัง 0 0 1 0 1
205 บ้านเก็ม 0 0 1 0 1
206 บ้านตะแบก 0 0 0 1 0
207 บ้านยาง 0 0 0 1 0
208 บ้านละหอกกระสัง 0 0 0 1 0
209 บ้านสายตรี 9 0 0 0 1 0
210 บ้านโคกกี่ 0 0 0 1 0
211 บ้านโคกมะขาม 0 0 0 1 0
212 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0
213 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 0
214 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 0
รวม 1,050 423 302 150 1,925