เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
13 ต.ค. 2557
14 ต.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ระบบได้เปิดทำการให้พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว กรรมการ ครู และนักเรียนสามารถเข้าพิมพ์เกียรติบัตรได้เลยตรง เมนูพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนแข่งต่อในระดับภาคให้ตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อย ถ้าต้องแก้ไขให้รีบแจ้ง ศน อนันตกรณ์ 0897188926 โดยด่วนเพราะถ้าโอนข้อมูลไประดับภาคแล้วจะมีขั้นตอนการแก้ไขที่ยุ่งยากมาก

 
 

ระบบจะทำการเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตร ครู นักเรียน และกรรมการจัดการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป สำหรับรายชื่อกรรมการท่านใดที่พิมพ์ตกหล่นและต้องมีการแก้ไขให้แจ้ง ศน. อนันตกรณ์ 0897188926 เพื่อทำการแก้ไขในระบบให้ถูกต้องต่อไป

 
 

ขณะนี้ผลการแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการและขอให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อว่าผิดหรือตกหล่นหรือไม่ถ้ามีให้รีบแจ้งที่ 0897188926 และให้ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ที่ www.esan64.sillapa.net/sp-center เพื่อประโยชน์ของท่านต่อไป

 
 

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนให้ทราบผลการแข่งขันจะประกาศในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนตัวนักเรียนให้โรงเรียนทำหนังสือราชการจากโรงเรียนยื่นต่อกรรมการแข่งขันในวันแข่งขันแต่การเปลี่ยนตัวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว กรณีมีการสะกดผิดให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบและแจ้งกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 
 

ตารางการแข่งขันคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าแข่งขันเอง

 
 

หลังจากประชุมกรรมการแข่งขันเสร็จสิ้นมีบางกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันให้ท่านติดตามตรวจสอบตารางการแข่งขันเป็นประจำเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าแข่งขันเอง

 
 

ขณะนี้ตารางการแข่งขันบางรายการกลุ่มสาระ หุ่นยนต์ , วิทยาศาสตร์ ,การงานอาชีพ ,ดนตรี มีการเปี่ลยนแปลงบางรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และตารางการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกให้ท่านติดตามความเคลื่อนใหวเป็นประจำเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมแข่งขันเอง

 
 

ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์มีการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่แข่งขันจากเดิม วันที่ 13 ต.ค. 2557 เวลา 09.00-12.00 น เป็นวันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. แข่งขันที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 

 
 

การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันจะเปิดระบบให้พิมพ์ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป

 
 

ขณะนี้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่ละสาระได้แต่งตั้งแล้วและเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ติดตามรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งได้ที่ เวปไซต์ สพป. บร. 2 (www.br2.go.th)

 
 

แจ้งกลุ่มเครือข่ายตรวจสอบความถูกต้องการลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าแข่งขันในระบบของกลุ่มเครือข่ายให้เรียบร้อยภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 หลังจากนั้นผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่จะทำการปิดระบบลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตัดสินต่อไป

 
 

แจ้งกลุ่มเครือข่ายให้ลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2557 และให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้องและให้กลุ่มเครือข่ายตรวจสอบการลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มในระบบให้เรียบร้อยเพราะมีบางกิจกรรมมีรายชื่อโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายซ้ำกันอยู่ให้ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มเครือข่ายทำการลบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้องด้วย เพื่อจะจัดทำเอกสารสำหรับการแข่งขันต่อไป ขอขอบคุณ

 
 

ขณะนี้ตารางการแข่งขันบางกิจกรรมได้แจ้งในระบบแล้วขอให้โรงเรียนติดตามเป็นประจำเพราะตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
  กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Cross Word ป. 1-6 ม. 1-3 A Math ป. 1-6 ม. 1-3 คำคม ป. 1-6 ม. 1-3 ซูโดกุ ป. 1-6 ม. 1-3 ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันให้ลงทะเบียนในระบบการแข่งขันเพื่อรอไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศเลย จะไม่มีการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  แจ้งกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มเครือข่ายให้ทำการแข่งขันและลงทะเบียนทีมที่เป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายลงในระบบการแข่งขันภายใยวันที่ 30 กันยายน 2557 หลังจากนั้นจะทำการปิดระบบและดำเนินการต่อไป  
  แจ้งกลุ่มเครือข่ายที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อกรรมการตัดสินในระดับเขตพื้นที่ให้ดำเนินการส่งกรรมการตัดสินภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  
  แจ้งกลุ่มเครือข่ายแจ้งครูในสังกัดสมัครกรรมการตัดสินในระบบกิจกรรมละ 1 คน ต่อกลุ่มเครือข่ายภายใน 15 กันยายน 2557 ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้แต่ละกลุ่มเครือข่ายลงทะเบียนทีมที่เป็นตัวแทนกลุ่มกิจกรรมละ 1 ทีมในระบบการแช่งขันระดับเขตพื้นที่ภายใน 30 กันยายน 2557 ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน  
  แจ้งกลุ่มเครือข่ายคัดเลือกผู้ตัดสินกลุ่มสาระละ 5 คน ส่ง สพป. บร. 2 ภายใน 18 ส.ค. 57 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตส่งเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง Krugrrn@gmail.com ถ้าพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  
  แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายหรือตัวแทน และครู ICT กลุ่มเครือข่ายละ 1 คน รวม 2 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรม ปี 57 และอบรมการใช้โปรแกรมลงทะเบียนประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 โดยให้ครูเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา และปลั๊กไฟมาด้วย ในวันที่ 14 ส.ค. 57 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุม สพป. บร. 2  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 239
จำนวนทีม 2,154
จำนวนนักเรียน 4,755
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,113
จำนวนกรรมการ 1,277
ครู+นักเรียน 7,868
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,145
ประกาศผลแล้ว 234/237 (98.73%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 35
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 72
สัปดาห์ที่แล้ว 240
เดือนนี้ 781
เดือนที่แล้ว 1,134
ปีนี้ 10,730
ทั้งหมด 213,110