สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 15 14 5 34 43 10 4 2 57
2 อนุบาลลำปลายมาศ 15 10 9 34 40 7 5 3 52
3 อนุบาลบุรีรัมย์ 13 8 6 27 29 5 0 0 34
4 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 7 7 3 17 18 8 6 8 32
5 อนุบาลชำนิ 7 5 7 19 26 8 4 3 38
6 บ้านบุมะขามป้อม 6 4 3 13 18 7 4 2 29
7 ไตรคามสามัคคีวิทยา 5 6 3 14 21 5 2 2 28
8 รวมมิตรวิทยา 5 3 8 16 21 8 2 6 31
9 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 5 3 3 11 9 3 4 3 16
10 บ้านหลักเขต 5 0 0 5 8 3 1 3 12
11 บ้านโนนแดง 5 0 0 5 7 3 1 1 11
12 เสนสิริอนุสรณ์ 4 9 0 13 13 4 2 1 19
13 บำรุงวิทยา 4 3 4 11 13 5 1 0 19
14 ฮั่วเคี้ยว 4 3 3 10 9 4 1 0 14
15 บ้านหนองแวง 4 3 1 8 11 4 1 5 16
16 วัดหนองกระทุ่ม 4 2 1 7 15 8 2 0 25
17 บ้านดอนหวาย 4 2 1 7 5 4 5 2 14
18 วัดบ้านกะหาด 4 2 0 6 11 2 6 1 19
19 บ้านผไทรินทร์ 4 2 0 6 8 4 1 2 13
20 บ้านช่อผกา 4 1 6 11 12 6 1 6 19
21 วัดโกรกประดู่ 4 1 2 7 9 3 2 2 14
22 วัดบ้านกะชาย 4 1 1 6 11 3 3 2 17
23 บ้านตูบช้าง 3 3 2 8 9 2 5 1 16
24 บ้านโคกกลาง 3 2 2 7 6 6 0 1 12
25 บ้านประคอง 3 2 1 6 10 1 3 2 14
26 บ้านตะโก 3 2 1 6 6 3 1 2 10
27 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 3 1 3 7 12 7 2 5 21
28 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 3 1 2 6 5 1 2 4 8
29 บ้านนาศรีนวล 3 1 0 4 7 1 4 4 12
30 วัดบ้านเมืองฝาง 3 0 3 6 10 3 3 4 16
31 เทศบาล 1 3 0 2 5 7 2 0 0 9
32 สะแกโพรงอนุสรณ์ 3 0 1 4 6 6 2 2 14
33 บ้านหนองยาง 3 0 1 4 5 3 1 2 9
34 บ้านตลาดชัย 3 0 0 3 6 0 1 1 7
35 บ้านหนองมะเขือ 2 4 0 6 7 1 1 2 9
36 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 3 1 6 9 1 2 1 12
37 บ้านตะโคงสามัคคี 2 3 1 6 7 3 2 2 12
38 อนุบาลธีรา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
39 วัดบ้านหนองกะทิง 2 1 1 4 6 5 0 1 11
40 บ้านตลาดควาย 2 1 1 4 6 3 3 4 12
41 บ้านหนองไผ่ 2 1 1 4 4 4 0 0 8
42 บ้านโคกระกา 2 1 0 3 4 3 1 0 8
43 อนุบาลบ้านด่าน 2 0 4 6 12 9 2 5 23
44 วัดละลวด 2 0 2 4 6 5 1 3 12
45 บ้านกระโดนกะลันทา 2 0 1 3 7 2 1 0 10
46 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 2 0 1 3 6 4 1 2 11
47 วัดหนองเก้าข่า 2 0 1 3 6 2 0 0 8
48 วัดโคกสะอาด 2 0 1 3 4 1 0 0 5
49 บ้านเมืองแฝก 2 0 0 2 4 2 2 0 8
50 เรืองทองสามัคคี 2 0 0 2 3 2 1 0 6
51 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1 5 2 8 13 2 3 1 18
53 บ้านสำโรงโนนเค็ง 1 4 1 6 11 6 4 1 21
54 วัดบ้านปราสาท 1 3 1 5 8 3 1 0 12
55 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1 3 1 5 7 5 2 1 14
56 วิมลวิทยา 1 3 1 5 6 4 0 3 10
57 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 3 0 4 1 5 4 6 10
58 บ้านลุงม่วง 1 2 2 5 4 4 3 1 11
59 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 2 4 5 1 3 1 9
60 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 1 0 2 6 5 2 4 13
61 วัดบ้านถลุงเหล็ก 1 1 0 2 5 4 5 1 14
62 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1 1 0 2 4 4 2 0 10
63 วัดบ้านหนองปลาไหล 1 1 0 2 4 3 0 0 7
64 บ้านสมสนุก 1 1 0 2 4 2 1 2 7
65 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 2 3 1 1 0 5
66 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 1 1 0 2 2 0 1 2 3
67 บ้านโคกหัวช้าง 1 1 0 2 1 2 1 1 4
68 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 3 8 2 4 13
69 วัดบ้านบัลลังก์ 1 0 1 2 3 1 3 5 7
70 บ้านห้วยมะไฟ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
71 บ้านเสม็ดโคกตาล 1 0 1 2 2 1 3 1 6
72 วัดหนองขุนปราบ 1 0 0 1 4 2 2 0 8
73 บ้านท้องเรือ 1 0 0 1 3 0 2 0 5
74 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 2 1 1 5
75 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านสารภี 1 0 0 1 1 2 2 0 5
77 บ้านโคกเก่า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
78 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโคกวัด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านห้วยศาลา 0 3 3 6 6 2 2 6 10
82 บ้านหนองปรือน้อย 0 3 1 4 5 5 2 3 12
83 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 0 3 0 3 4 0 2 2 6
84 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 3 0 3 3 1 0 0 4
85 บ้านโคกสนวน 0 2 4 6 13 2 2 3 17
86 บ้านหัวสะพาน 0 2 3 5 7 4 1 2 12
87 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 0 2 2 4 6 2 1 0 9
88 วัดโพธิ์ทอง 0 2 2 4 4 4 0 1 8
89 วัดหนองสองห้อง 0 2 0 2 4 2 1 1 7
90 วัดหนองปล่อง 0 2 0 2 3 2 3 3 8
91 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 0 2 0 2 3 1 1 3 5
92 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
93 บ้านถาวร 0 1 2 3 8 1 3 2 12
94 วัดบ้านสวายสอ 0 1 2 3 3 1 1 4 5
95 บ้านตะโกตาเนตร 0 1 1 2 5 5 7 5 17
96 ไตรภูมิวิทยา 0 1 1 2 5 3 0 1 8
97 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0 1 1 2 4 3 0 1 7
98 บ้านหนองผักโพด 0 1 1 2 4 2 0 0 6
99 วัดหนองครก 0 1 1 2 3 2 0 1 5
100 บ้านฝังงา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
101 บ้านโคกระกาน้อย 0 1 1 2 2 2 0 0 4
102 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
103 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 1 2 2 1 0 2 3
104 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
105 บ้านตาเหล็ง 0 1 0 1 4 9 5 1 18
106 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 1 1 3 5
107 บ้านบุ-หนองเทา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
108 เบญจคามวิทยา 0 1 0 1 2 4 3 0 9
109 บ้านหนองทะลอก 0 1 0 1 2 2 1 0 5
110 บ้านหนองตราด 0 1 0 1 2 1 1 1 4
111 บ้านโคกสูง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
112 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 2 2 3 5
113 บ้านบุตาวงษ์ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
114 บ้านสระเกษ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
115 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 1 0 1 1 0 1 0 2
116 เทศบาล3 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านปรุบุมะค่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองเพิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 0 3 0 0 3
120 บ้านม่วงโนนสูง 0 1 0 1 0 2 0 1 2
121 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
122 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 0 4 4 6 1 5 2 12
123 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 3 3 5 2 1 1 8
124 วัดขี้ตุ่น 0 0 2 2 4 3 3 2 10
125 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 0 1 1 5 7 3 2 15
126 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
127 บ้านหนองขวาง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
128 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 1 1 3 3 1 2 7
129 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
130 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
131 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 0 1 1 2 4 4 5 10
132 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
133 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
134 สามัคคีมีชัยวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 3 4
135 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
136 บ้านหนองไฮ 0 0 1 1 1 3 4 2 8
137 บ้านบริหารชนบท 0 0 1 1 1 2 2 0 5
138 บ้านดงเย็น 0 0 1 1 1 1 1 2 3
139 เทศบาล2 0 0 1 1 1 1 1 0 3
140 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 1 0 0 1 1
141 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 1 1 0 5 3 4 8
142 บ้านพะไล 0 0 1 1 0 4 0 3 4
143 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 0 0 0 5 3 1 0 9
144 บ้านกระเดื่อง 0 0 0 0 4 1 1 1 6
145 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 4 0 0 2 4
146 วัดสว่างบูรพา 0 0 0 0 3 4 1 0 8
147 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
148 วัดบ้านเมืองดู่ 0 0 0 0 3 1 0 3 4
149 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 5 0 3 7
151 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 5 0 2 7
152 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 2 4 1 0 7
153 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
154 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 2 1 4 2 7
156 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 2 1 2 1 5
157 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
158 บ้านร่มไทร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 2 0 4 1 6
160 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
161 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
163 บ้านหนองเฒ่ากา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
164 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 1 2 2 0 5
165 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
166 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
167 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองค่าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
170 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านพลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 5 1 2 6
176 พระครูวิทยา 0 0 0 0 0 5 0 0 5
177 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 0 3 2 2 5
178 วัดสถานีหนองตาด 0 0 0 0 0 3 1 0 4
179 บ้านทะเมนชัย 0 0 0 0 0 2 3 2 5
180 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
181 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
182 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านสวายจีก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 โนนสวรรค์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
190 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
191 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านมาบสมอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 206 169 606 897 465 269 257 1,631