สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 15 14 5 34 43 10 4 2 57
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 13 8 6 27 29 5 0 0 34
3 อนุบาลลำปลายมาศ 9 4 8 21 27 6 5 3 38
4 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 7 7 3 17 18 8 6 8 32
5 อนุบาลชำนิ 6 5 7 18 25 8 4 3 37
6 บ้านบุมะขามป้อม 6 4 3 13 17 6 4 2 27
7 ไตรคามสามัคคีวิทยา 5 6 3 14 21 5 2 2 28
8 รวมมิตรวิทยา 5 3 7 15 18 7 2 6 27
9 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 5 3 3 11 9 3 4 3 16
10 เสนสิริอนุสรณ์ 4 9 0 13 13 4 2 1 19
11 บำรุงวิทยา 4 3 4 11 13 5 1 0 19
12 ฮั่วเคี้ยว 4 3 3 10 9 4 1 0 14
13 บ้านหนองแวง 4 3 1 8 11 4 1 5 16
14 วัดหนองกระทุ่ม 4 2 1 7 15 8 2 0 25
15 บ้านดอนหวาย 4 2 1 7 5 4 5 2 14
16 บ้านผไทรินทร์ 4 2 0 6 8 4 1 2 13
17 วัดบ้านกะชาย 4 1 1 6 11 3 3 2 17
18 บ้านโนนแดง 4 0 0 4 6 3 1 1 10
19 บ้านตูบช้าง 3 3 2 8 9 2 5 1 16
20 บ้านโคกกลาง 3 2 1 6 5 6 0 1 11
21 วัดบ้านกะหาด 3 2 0 5 9 2 6 1 17
22 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 3 1 3 7 12 7 2 5 21
23 วัดโกรกประดู่ 3 1 2 6 8 3 2 2 13
24 บ้านนาศรีนวล 3 1 0 4 7 1 4 4 12
25 เทศบาล 1 3 0 2 5 7 2 0 0 9
26 สะแกโพรงอนุสรณ์ 3 0 1 4 6 6 2 2 14
27 บ้านประคอง 3 0 1 4 6 1 3 2 10
28 บ้านหลักเขต 3 0 0 3 6 3 1 3 10
29 บ้านตลาดชัย 3 0 0 3 6 0 1 1 7
30 บ้านหนองมะเขือ 2 4 0 6 7 1 1 2 9
31 ไตรมิตรวิทยาคาร 2 3 1 6 9 1 2 1 12
32 บ้านตะโก 2 2 1 5 5 2 1 2 8
33 อนุบาลธีรา 2 2 0 4 4 0 0 0 4
34 บ้านช่อผกา 2 1 6 9 9 5 1 6 15
35 บ้านหนองไผ่ 2 1 1 4 4 4 0 0 8
36 บ้านโคกระกา 2 1 0 3 4 3 1 0 8
37 วัดบ้านเมืองฝาง 2 0 2 4 8 3 3 4 14
38 วัดละลวด 2 0 2 4 6 5 1 3 12
39 วัดโคกสะอาด 2 0 1 3 4 1 0 0 5
40 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 0 1 3 3 0 1 3 4
41 บ้านหนองยาง 2 0 0 2 3 2 1 2 6
42 บ้านเมืองแฝก 2 0 0 2 3 2 1 0 6
43 เรืองทองสามัคคี 2 0 0 2 3 2 1 0 6
44 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
45 วัดบ้านปราสาท 1 3 1 5 8 3 1 0 12
46 วิมลวิทยา 1 3 1 5 6 4 0 3 10
47 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 3 0 4 1 5 4 6 10
48 บ้านลุงม่วง 1 2 2 5 4 4 3 1 11
49 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 2 4 5 1 3 1 9
50 บ้านตลาดควาย 1 1 1 3 5 3 3 4 11
51 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 1 0 2 6 5 2 4 13
52 วัดบ้านถลุงเหล็ก 1 1 0 2 5 4 5 1 14
53 บ้านสมสนุก 1 1 0 2 4 2 1 2 7
54 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 2 3 1 1 0 5
55 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 1 1 0 2 2 0 1 2 3
56 บ้านกระโดนกะลันทา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
57 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1 0 1 2 5 2 1 2 8
58 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 3 8 2 4 13
59 บ้านห้วยมะไฟ 1 0 1 2 2 2 0 0 4
60 บ้านเสม็ดโคกตาล 1 0 1 2 2 1 3 1 6
61 วัดหนองขุนปราบ 1 0 0 1 4 2 2 0 8
62 บ้านท้องเรือ 1 0 0 1 3 0 2 0 5
63 บ้านตะโคงสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 2 3
64 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 2 1 1 5
65 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านสารภี 1 0 0 1 1 2 2 0 5
67 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านโคกวัด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 0 4 2 6 10 1 3 1 14
71 บ้านห้วยศาลา 0 3 3 6 6 2 2 6 10
72 บ้านหนองปรือน้อย 0 3 1 4 5 5 2 3 12
73 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 3 0 3 3 1 0 0 4
74 บ้านโคกสนวน 0 2 4 6 13 2 2 3 17
75 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 0 2 2 4 6 2 1 0 9
76 วัดโพธิ์ทอง 0 2 2 4 3 4 0 1 7
77 บ้านสำโรงโนนเค็ง 0 2 0 2 7 5 4 1 16
78 วัดหนองสองห้อง 0 2 0 2 4 2 1 1 7
79 วัดหนองปล่อง 0 2 0 2 3 2 3 3 8
80 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
81 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 0 2 0 2 2 0 2 2 4
82 บ้านถาวร 0 1 2 3 8 1 3 2 12
83 บ้านหัวสะพาน 0 1 2 3 4 2 1 2 7
84 บ้านตะโกตาเนตร 0 1 1 2 5 5 7 5 17
85 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 0 1 1 2 5 4 2 1 11
86 ไตรภูมิวิทยา 0 1 1 2 5 3 0 1 8
87 บ้านหนองผักโพด 0 1 1 2 4 2 0 0 6
88 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0 1 1 2 4 1 0 1 5
89 วัดหนองครก 0 1 1 2 3 2 0 1 5
90 บ้านฝังงา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
91 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
92 บ้านหนองแต้พัฒนา 0 1 1 2 2 1 0 2 3
93 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
94 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 0 1 0 1 3 4 2 0 9
95 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 3 1 1 3 5
96 บ้านบุ-หนองเทา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
97 เบญจคามวิทยา 0 1 0 1 2 4 3 0 9
98 บ้านหนองทะลอก 0 1 0 1 2 2 1 0 5
99 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 0 1 0 1 2 1 1 3 4
100 บ้านหนองตราด 0 1 0 1 2 1 1 1 4
101 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 1 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านโคกสูง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
103 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 2 2 3 5
104 บ้านบุตาวงษ์ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
105 บ้านสระเกษ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
106 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 เทศบาล3 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านปรุบุมะค่า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านหนองเพิก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 0 3 0 0 3
111 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
112 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 0 0 4 4 6 1 5 2 12
113 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 3 3 5 2 1 1 8
114 อนุบาลบ้านด่าน 0 0 2 2 8 9 2 5 19
115 วัดขี้ตุ่น 0 0 2 2 4 3 3 2 10
116 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 0 1 1 5 7 3 2 15
117 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
118 บ้านหนองขวาง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
119 วัดบ้านหนองกะทิง 0 0 1 1 3 4 0 1 7
120 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 3 2 0 0 5
121 วัดหนองเก้าข่า 0 0 1 1 3 1 0 0 4
122 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 0 1 1 2 4 4 5 10
123 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 1 1 2 3 1 2 6
124 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
125 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 1 2 0 5
126 สามัคคีมีชัยวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 3 4
127 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 1 1 2 0 3 5 5
128 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
129 บ้านหนองไฮ 0 0 1 1 1 3 4 2 8
130 บ้านบริหารชนบท 0 0 1 1 1 2 2 0 5
131 บ้านดงเย็น 0 0 1 1 1 1 1 2 3
132 เทศบาล2 0 0 1 1 1 1 1 0 3
133 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 1 0 0 1 1
135 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 0 1 1 0 5 3 4 8
136 บ้านพะไล 0 0 1 1 0 3 0 3 3
137 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 0 0 0 5 3 1 0 9
138 บ้านกระเดื่อง 0 0 0 0 4 1 1 1 6
139 บ้านโนนศิลา 0 0 0 0 4 0 0 2 4
140 บ้านตาเหล็ง 0 0 0 0 3 9 5 1 17
141 วัดสว่างบูรพา 0 0 0 0 3 4 1 0 8
142 วัดบ้านเมืองดู่ 0 0 0 0 3 1 0 3 4
143 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 2 5 0 3 7
145 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 2 5 0 2 7
146 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 2 4 1 0 7
147 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
148 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 2 1 1 5
149 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
150 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 2 1 4 2 7
151 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 2 1 2 1 5
152 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
153 บ้านร่มไทร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 2 0 4 1 6
155 บ้านดอนใหญ่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
156 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
158 บ้านหนองเฒ่ากา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
159 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 1 2 2 0 5
160 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
161 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านหนองค่าย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 บ้านแสลงพัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
165 บ้านพลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 วัดหัวสะพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 5 1 2 6
170 พระครูวิทยา 0 0 0 0 0 5 0 0 5
171 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 0 3 2 2 5
172 วัดสถานีหนองตาด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
173 บ้านทะเมนชัย 0 0 0 0 0 2 3 2 5
174 บ้านหนองพะอง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
175 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
176 วัดบ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
177 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
178 บ้านโคกหัวช้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
179 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านสวายจีก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านมะค่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 โนนสวรรค์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านนากลาง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
189 บ้านหนองระนาม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านโคกเก่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านมาบสมอ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 180 155 530 807 436 264 256 1,507