สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 43 10 4 2 57
2 อนุบาลลำปลายมาศ 40 7 5 3 52
3 อนุบาลบุรีรัมย์ 29 5 0 0 34
4 อนุบาลชำนิ 26 8 4 3 38
5 รวมมิตรวิทยา 21 8 2 6 31
6 ไตรคามสามัคคีวิทยา 21 5 2 2 28
7 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 18 8 6 8 32
8 บ้านบุมะขามป้อม 18 7 4 2 29
9 วัดหนองกระทุ่ม 15 8 2 0 25
10 บำรุงวิทยา 13 5 1 0 19
11 เสนสิริอนุสรณ์ 13 4 2 1 19
12 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 13 2 3 1 18
13 บ้านโคกสนวน 13 2 2 3 17
14 อนุบาลบ้านด่าน 12 9 2 5 23
15 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 12 7 2 5 21
16 บ้านช่อผกา 12 6 1 6 19
17 บ้านสำโรงโนนเค็ง 11 6 4 1 21
18 บ้านหนองแวง 11 4 1 5 16
19 วัดบ้านกะชาย 11 3 3 2 17
20 วัดบ้านกะหาด 11 2 6 1 19
21 วัดบ้านเมืองฝาง 10 3 3 4 16
22 บ้านประคอง 10 1 3 2 14
23 ฮั่วเคี้ยว 9 4 1 0 14
24 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 9 3 4 3 16
25 วัดโกรกประดู่ 9 3 2 2 14
26 บ้านตูบช้าง 9 2 5 1 16
27 ไตรมิตรวิทยาคาร 9 1 2 1 12
28 บ้านผไทรินทร์ 8 4 1 2 13
29 บ้านหลักเขต 8 3 1 3 12
30 วัดบ้านปราสาท 8 3 1 0 12
31 บ้านถาวร 8 1 3 2 12
32 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 7 5 2 1 14
33 บ้านหัวสะพาน 7 4 1 2 12
34 บ้านตะโคงสามัคคี 7 3 2 2 12
35 บ้านโนนแดง 7 3 1 1 11
36 บ้านกระโดนกะลันทา 7 2 1 0 10
37 เทศบาล 1 7 2 0 0 9
38 บ้านนาศรีนวล 7 1 4 4 12
39 บ้านหนองมะเขือ 7 1 1 2 9
40 สะแกโพรงอนุสรณ์ 6 6 2 2 14
41 บ้านโคกกลาง 6 6 0 1 12
42 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 6 5 2 4 13
43 วัดละลวด 6 5 1 3 12
44 วัดบ้านหนองกะทิง 6 5 0 1 11
45 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 4 1 2 11
46 วิมลวิทยา 6 4 0 3 10
47 บ้านตลาดควาย 6 3 3 4 12
48 บ้านตะโก 6 3 1 2 10
49 บ้านห้วยศาลา 6 2 2 6 10
50 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 6 2 1 0 9
51 วัดหนองเก้าข่า 6 2 0 0 8
52 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 6 1 5 2 12
53 บ้านตลาดชัย 6 0 1 1 7
54 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 5 7 3 2 15
55 บ้านตะโกตาเนตร 5 5 7 5 17
56 บ้านหนองปรือน้อย 5 5 2 3 12
57 บ้านดอนหวาย 5 4 5 2 14
58 วัดบ้านถลุงเหล็ก 5 4 5 1 14
59 บ้านหนองยาง 5 3 1 2 9
60 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 5 3 1 0 9
61 ไตรภูมิวิทยา 5 3 0 1 8
62 บ้านโกรกขี้หนู 5 2 1 1 8
63 บ้านหนองหัวช้าง 5 1 3 1 9
64 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 5 1 2 4 8
65 บ้านตาเหล็ง 4 9 5 1 18
66 บ้านลุงม่วง 4 4 3 1 11
67 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 4 4 2 0 10
68 วัดโพธิ์ทอง 4 4 0 1 8
69 บ้านหนองไผ่ 4 4 0 0 8
70 วัดขี้ตุ่น 4 3 3 2 10
71 บ้านโคกระกา 4 3 1 0 8
72 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 4 3 0 1 7
73 วัดบ้านหนองปลาไหล 4 3 0 0 7
74 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 4 3 0 0 7
75 บ้านเมืองแฝก 4 2 2 0 8
76 วัดหนองขุนปราบ 4 2 2 0 8
77 บ้านสมสนุก 4 2 1 2 7
78 วัดหนองสองห้อง 4 2 1 1 7
79 บ้านหนองผักโพด 4 2 0 0 6
80 บ้านกระเดื่อง 4 1 1 1 6
81 วัดโคกสะอาด 4 1 0 0 5
82 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 4 0 2 2 6
83 บ้านโนนศิลา 4 0 0 2 4
84 อนุบาลธีรา 4 0 0 0 4
85 บ้านหนองขวาง 4 0 0 0 4
86 บ้านหนองม่วง 3 8 2 4 13
87 วัดสว่างบูรพา 3 4 1 0 8
88 วัดบ้านเย้ยสะแก 3 3 1 2 7
89 วัดหนองปล่อง 3 2 3 3 8
90 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 3 2 1 1 6
91 เรืองทองสามัคคี 3 2 1 0 6
92 วัดหนองครก 3 2 0 1 5
93 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 3 2 0 0 5
94 วัดบ้านบุโพธิ์ 3 2 0 0 5
95 วัดบ้านบัลลังก์ 3 1 3 5 7
96 วัดบ้านสวายสอ 3 1 1 4 5
97 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 3 1 1 3 5
98 บ้านโคกสะอาด 3 1 1 3 5
99 บ้านโคกสว่าง 3 1 1 0 5
100 บ้านบุ-หนองเทา 3 1 1 0 5
101 วัดบ้านเมืองดู่ 3 1 0 3 4
102 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 3 1 0 0 4
103 บ้านฝังงา 3 1 0 0 4
104 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 3 1 0 0 4
105 บ้านท้องเรือ 3 0 2 0 5
106 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 0 0 0 3
107 บ้านหนองเมืองต่ำ 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองปรือ 2 5 0 3 7
109 บ้านตูมหวาน 2 5 0 2 7
110 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 2 4 4 5 10
111 เบญจคามวิทยา 2 4 3 0 9
112 บ้านพระครูน้อย 2 4 1 0 7
113 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 2 2 1 1 5
114 บ้านหนองไทร 2 2 1 1 5
115 บ้านหนองทะลอก 2 2 1 0 5
116 บ้านห้วยมะไฟ 2 2 0 0 4
117 บ้านโคกระกาน้อย 2 2 0 0 4
118 บ้านหนองไทร 2 2 0 0 4
119 วัดบ้านโคกชาด 2 1 4 2 7
120 บ้านเสม็ดโคกตาล 2 1 3 1 6
121 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 1 2 1 5
122 บ้านกลันทาวิทยา 2 1 2 0 5
123 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 1 2 0 5
124 สามัคคีมีชัยวิทยา 2 1 1 3 4
125 บ้านหนองตราด 2 1 1 1 4
126 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 2 1 1 0 4
127 วัดโนนสำราญ 2 1 1 0 4
128 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 1 0 2 3
129 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 2 1 0 0 3
130 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 2 1 0 0 3
131 บ้านร่มไทร 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองตาดน้อย 2 0 4 1 6
133 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 2 0 1 2 3
134 บ้านดอนใหญ่ 2 0 1 1 3
135 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 2 0 1 0 3
136 บ้านโคกสูง 2 0 0 1 2
137 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 0 0 0 2
138 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1 5 4 6 10
139 บ้านหนองไฮ 1 3 4 2 8
140 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 1 1 5
141 บ้านหนองเฒ่ากา 1 3 0 1 4
142 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 2 2 3 5
143 บ้านสารภี 1 2 2 0 5
144 บ้านบริหารชนบท 1 2 2 0 5
145 บ้านฝ้าย 1 2 2 0 5
146 บ้านโคกหัวช้าง 1 2 1 1 4
147 บ้านบุตาวงษ์ 1 2 1 0 4
148 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 1 2 1 0 4
149 บ้านม่วง 1 2 0 2 3
150 บ้านดงเย็น 1 1 1 2 3
151 เทศบาล2 1 1 1 0 3
152 บ้านสำโรงโคกเพชร 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองค่าย 1 1 0 0 2
154 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 1 0 2 0 3
155 บ้านสระเกษ 1 0 1 1 2
156 บ้านโคกเก่า 1 0 1 0 2
157 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 1 0 1 0 2
158 บ้านแสลงพัน 1 0 1 0 2
159 วัดบ้านเสม็ด 1 0 0 1 1
160 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 0 1
161 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกวัด 1 0 0 0 1
163 เทศบาล3 1 0 0 0 1
164 บ้านปรุบุมะค่า 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองเพิก 1 0 0 0 1
166 บ้านพลวง 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 0 0 1
169 วัดหัวสะพาน 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 5 3 4 8
171 บ้านหนองบัว 0 5 1 2 6
172 พระครูวิทยา 0 5 0 0 5
173 บ้านพะไล 0 4 0 3 4
174 บ้านหนองม้า 0 3 2 2 5
175 วัดสถานีหนองตาด 0 3 1 0 4
176 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 3 0 0 3
177 บ้านทะเมนชัย 0 2 3 2 5
178 บ้านหนองพะอง 0 2 2 2 4
179 วัดบ้านสะแกซำ 0 2 1 1 3
180 บ้านม่วงโนนสูง 0 2 0 1 2
181 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 1 1 0 2
182 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 0 2
183 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 0 1 1 0 2
184 บ้านสวายจีก 0 1 0 1 1
185 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 0 1 0 0 1
186 บ้านมะค่า 0 1 0 0 1
187 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 0 1 0 0 1
188 โนนสวรรค์วิทยา 0 1 0 0 1
189 บ้านนากลาง 0 0 2 1 2
190 บ้านหนองระนาม 0 0 1 1 1
191 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 1 0 1
192 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 1 0 1
193 บ้านมาบสมอ 0 0 0 2 0
194 บ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0 2 0
195 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 1 0
196 บ้านหนองปลิง 0 0 0 1 0
197 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0
198 บ้านหนองเพชร 0 0 0 0 0
รวม 897 465 269 257 1,631