สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 37 2 2 3 41
2 อนุบาลศรีวิไล 33 3 1 4 37
3 บ้านโป่งเปือย 31 6 5 3 42
4 อนุบาลพรเจริญ 31 4 2 3 37
5 ชุมชนบ้านซาง 26 9 0 1 35
6 บ้านท่าสีไค 26 7 1 2 34
7 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 22 9 4 3 35
8 อนุบาลเซกา 22 6 4 3 32
9 อนุบาลโซ่พิสัย 22 1 0 2 23
10 บ้านโนนสว่าง 21 10 3 3 34
11 บึงของหลงวิทยา 19 3 2 3 24
12 อนุบาลพรเจริญ 19 1 1 1 21
13 บ้านหนองหมู 18 7 1 2 26
14 ชุมชนบ้านซาง 18 4 3 1 25
15 บ้านโนนแก้วโพนทอง 17 2 3 1 22
16 บ้านคำแก้ว 17 2 2 1 21
17 บ้านหนองแก่งทราย 16 5 1 2 22
18 อนุบาลบุ่งคล้า 16 5 1 1 22
19 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 16 5 0 1 21
20 บ้านดอนเสียด 16 2 1 2 19
21 บ้านนาแสง 15 7 2 2 24
22 อนุบาลเลิศปัญญา 15 5 2 1 22
23 บ้านนาแสง 15 5 1 4 21
24 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 15 4 2 0 21
25 บ้านนาสิงห์ 15 3 0 0 18
26 บ้านนาสะแบง 14 5 2 1 21
27 ประสานมิตรวิทยา 14 4 2 3 20
28 ชุมชนบ้านโคกอุดม 14 3 3 2 20
29 บ้านนาอ่าง 14 3 1 1 18
30 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 0 1 0 15
31 หนองทุ่มวิทยา 13 3 2 3 18
32 บ้านนากั้ง 13 3 1 1 17
33 ชุมชนบ้านโคกอุดม 13 2 1 0 16
34 บ้านนาซาว 13 1 2 2 16
35 บ้านดงสว่าง 13 0 0 0 13
36 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 12 4 1 0 17
37 บ้านโป่งเปือย 12 3 1 1 16
38 บ้านโคกกลาง 12 2 2 1 16
39 สิริภัทรวิทยา 12 2 1 1 15
40 บ้านห้วยผักขะ 12 2 0 2 14
41 บ้านดอนหญ้านาง 12 1 0 0 13
42 บ้านท่าศรีชมชื่น 12 1 0 0 13
43 อนุบาลเลิศปัญญา 11 4 2 1 17
44 อนุบาลปากคาด 11 4 0 1 15
45 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 11 3 0 0 14
46 บ้านนางัวสายปัญญา 11 2 4 0 17
47 หนองทุ่มวิทยา 11 1 2 1 14
48 กัลยาณิวัฒนา ๒ 11 1 1 0 13
49 บ้านโคกสวาง 11 1 0 1 12
50 บ้านหนองพันทา 11 0 4 4 15
51 อนุบาลนวรัตน์ 11 0 1 2 12
52 บ้านนากั้ง 11 0 0 0 11
53 สังวาลย์วิทย์ ๑ 10 5 2 2 17
54 บ้านโนนสำราญยางเรียน 10 5 1 1 16
55 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 10 5 0 0 15
56 หอคำพิทยาสรรค์ 10 4 2 1 16
57 บ้านห้วยไม้ซอด 10 2 2 2 14
58 บ้านดอนหญ้านาง 10 1 1 2 12
59 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 10 1 0 0 11
60 บ้านนาต้อง 10 0 1 0 11
61 ไทยรัฐวิทยา 51 10 0 0 1 10
62 บ้านท่าสะอาด 9 10 4 4 23
63 บ้านคำภู 9 4 2 1 15
64 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 9 3 0 2 12
65 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 9 2 1 0 12
66 บ้านนาคำแคน 9 2 1 0 12
67 บ้านโนนสวาง 9 1 2 0 12
68 บ้านเหล่าทองหลาง 9 1 1 0 11
69 บ้านหนองจันทน์ 9 1 0 2 10
70 บ้านนาทราย 9 0 1 2 10
71 บ้านไร่สุขสันต์ 9 0 0 1 9
72 บ้านหนองโดดอนเสียด 8 6 3 1 17
73 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 8 6 1 3 15
74 บ้านหนองแก่งทราย 8 6 0 1 14
75 บ้านคำไผ่ 8 4 0 1 12
76 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 8 3 1 5 12
77 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 8 3 1 0 12
78 บ้านสามหนอง 8 3 0 1 11
79 บ้านโนนสวรรค์ 8 2 1 1 11
80 บ้านท่าส้มโฮง 8 2 0 1 10
81 บ้านหนองยาว 8 2 0 0 10
82 เลิดสิน 8 1 1 0 10
83 บ้านนาสวรรค์ 8 1 0 1 9
84 บ้านนาสะแบง 8 1 0 0 9
85 บ้านห้วยก้านเหลือง 8 1 0 0 9
86 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 8 0 5 1 13
87 บ้านนาต้อง 8 0 1 1 9
88 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 8 0 1 0 9
89 บ้านห้วยผักขะ 8 0 1 0 9
90 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 8 0 0 1 8
91 บ้านคลองเค็ม 8 0 0 1 8
92 อนุบาลวิภาวี 8 0 0 0 8
93 ชุมชนสมสนุก 7 3 1 0 11
94 บ้านนาเจริญ 7 3 0 2 10
95 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 3 0 1 10
96 บ้านหนองผักแว่น 7 3 0 0 10
97 บ้านหนองบัวงาม 7 2 2 0 11
98 กัลยาณิวัฒนา 2 7 2 1 1 10
99 บ้านดงบัง 7 2 1 0 10
100 บ้านนางัวสายปัญญา 7 2 0 0 9
101 บ้านคำไผ่ 7 1 0 1 8
102 บ้านหนองหัวช้าง 7 1 0 1 8
103 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 7 1 0 0 8
104 บ้านดงบัง 7 0 0 0 7
105 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 6 4 1 1 11
106 บ้านหนองฮูฝอยลม 6 3 1 1 10
107 บ้านนาเจริญ 6 3 1 0 10
108 บ้านหนองโดดอนเสียด 6 2 2 0 10
109 บ้านห้วยเซือมใต้ 6 2 0 1 8
110 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 6 2 0 0 8
111 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 6 2 0 0 8
112 บ้านทองสาย 6 2 0 0 8
113 บ้านโคกหนองลาด 6 2 0 0 8
114 ประสานมิตรวิทยา 6 1 1 0 8
115 บ้านบึงกาฬ 6 0 1 1 7
116 บ้านเหล่าหนองยาง 6 0 1 0 7
117 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 6 0 0 1 6
118 สังวาลย์วิทย์ ๑ 6 0 0 0 6
119 บ้านหัวแฮต 6 0 0 0 6
120 บ้านโนนสวาง 5 2 2 1 9
121 บ้านวังยาว 5 2 1 1 8
122 โสกก่ามนาตาไก้ 5 2 1 1 8
123 บ้านนาดง 5 2 0 3 7
124 บ้านสามหนอง 5 2 0 2 7
125 บ้านคำบอน 5 2 0 1 7
126 อนุบาลรัชดา 5 2 0 0 7
127 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 5 1 2 1 8
128 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 5 1 1 1 7
129 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 1 1 0 7
130 บ้านดอนปอ 5 1 0 2 6
131 บ้านซำบอน 5 1 0 1 6
132 บ้านหนองจิก 5 1 0 1 6
133 ชุมชนบ้านตูม 5 1 0 1 6
134 บ้านโนนเสถียร 5 1 0 0 6
135 บ้านหนองผักแว่น 5 1 0 0 6
136 บ้านต้องโคกกระแซ 5 1 0 0 6
137 โคกบริการสันกำแพง 5 1 0 0 6
138 บ้านหนองฮูฝอยลม 5 0 2 0 7
139 บ้านศรีชมภู 5 0 2 0 7
140 บ้านโนนม่วง 5 0 1 0 6
141 หอคำพิทยาสรรค์ 5 0 0 2 5
142 บ้านนาคำ 5 0 0 1 5
143 บ้านหาดแฮ่ 5 0 0 1 5
144 โนนสาสวรรค์ 5 0 0 1 5
145 บ้านเหล่าถาวร 5 0 0 0 5
146 บ้านชุมภูทอง 5 0 0 0 5
147 บ้านโนนวังเยี่ยม 5 0 0 0 5
148 บ้านนาอ่าง 5 0 0 0 5
149 หนองสิมโนนสวรรค์ 5 0 0 0 5
150 บ้านท่าเชียงเครือ 4 5 1 1 10
151 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 4 2 1 4 7
152 บ้านนาซาว 4 2 1 1 7
153 บ้านห้วยเซือมเหนือ 4 2 1 0 7
154 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 4 2 0 1 6
155 บ้านคำบอน 4 1 3 1 8
156 โนนเหมือดแอ่ 4 1 1 1 6
157 อนุบาลกมลวรรณ 4 1 1 0 6
158 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 4 1 1 0 6
159 บ้านหัวแฮต 4 1 1 0 6
160 บ้านเหล่าคาม 4 1 1 0 6
161 บ้านบัวโคก 4 1 0 3 5
162 หนองแสงประชาสรรค์ 4 1 0 2 5
163 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 1 0 1 5
164 บ้านหนองตอ 4 1 0 0 5
165 บ้านใหม่สามัคคี 4 1 0 0 5
166 บ้านนาดง 4 1 0 0 5
167 บ้านไร่โนนสำราญ 4 1 0 0 5
168 ธเนตรวิทยา 4 1 0 0 5
169 เลิดสิน 4 1 0 0 5
170 บ้านหนองบัวแดง 4 1 0 0 5
171 บ้านคลองทิพย์ 4 1 0 0 5
172 บ้านนาคำ 4 0 2 1 6
173 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 1 3 5
174 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 4 0 1 1 5
175 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 0 0 1 4
176 บ้านดงชมภู 4 0 0 0 4
177 บ้านดงเสียด 4 0 0 0 4
178 บ้านใหม่ศรีชมภู 4 0 0 0 4
179 บ้านท่าเชียงเครือ 3 2 3 0 8
180 บ้านต้องโคกกะแซ 3 2 2 0 7
181 บ้านทุ่งทรายจก 3 2 1 1 6
182 บ้านไคสี 3 2 1 0 6
183 หนองจิก 3 2 0 1 5
184 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 3 2 0 0 5
185 บ้านสรรเสริญ 3 1 0 0 4
186 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
187 บ้านนาเจริญวิทยา 3 1 0 0 4
188 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 3 0 2 1 5
189 บ้านซ่อมกอก 3 0 1 2 4
190 บ้านกำแพงเพชร 3 0 1 2 4
191 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 3 0 1 1 4
192 โคกสำราญพรสวรรค์ 3 0 1 0 4
193 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 3 0 1 0 4
194 บ้านท่าคำรวม 3 0 1 0 4
195 บ้านโนน 3 0 0 1 3
196 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 0 0 1 3
197 บ้านโนนยางคำ 3 0 0 0 3
198 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
199 บ้านท่ากกแดง 3 0 0 0 3
200 บ้านศรีสว่างพัฒนา 3 0 0 0 3
201 บ้านท่าสำราญ 3 0 0 0 3
202 บ้านสุขสำราญ 3 0 0 0 3
203 บ้านแสงอรุณ 2 5 3 0 10
204 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 2 4 2 2 8
205 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 2 2 1 2 5
206 บ้านห้วยเรือ 2 2 1 0 5
207 บ้านหนองชัยวาน 2 2 0 0 4
208 บ้านโนนจำปา 2 1 0 2 3
209 บ้านดาลบังบด 2 1 0 2 3
210 บ้านโนนยาง 2 1 0 1 3
211 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 1 0 0 3
212 บ้านขามเปี้ย 2 1 0 0 3
213 บ้านห้วยเล็บมือ 2 1 0 0 3
214 บ้านดงโทน 2 1 0 0 3
215 บ้านนาจาน 2 1 0 0 3
216 บ้านศิริพัฒน์ 2 1 0 0 3
217 บ้านโสกบง 2 1 0 0 3
218 ทรัพย์วังทอง 2 0 1 1 3
219 บ้านถ้ำเจริญ 2 0 1 0 3
220 บ้านนาทราย 2 0 0 0 2
221 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 2 0 0 0 2
222 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 2 0 0 0 2
223 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
224 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
225 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 2 0 0 0 2
226 ท่าไร่วิทยา 2 0 0 0 2
227 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
228 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 2 0 0 0 2
229 บ้านพรสวรรค์ 2 0 0 0 2
230 บ้านสะง้อ 2 0 0 0 2
231 บ้านหนองนาแซง 2 0 0 0 2
232 บ้านหนองเข็ง 2 0 0 0 2
233 บ้านห้วยดอกไม้ 2 0 0 0 2
234 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1 2 1 1 4
235 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 1 1 0 3
236 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 3
237 บ้านบัวโคก 1 1 0 0 2
238 บ้านดอนแพง 1 1 0 0 2
239 บ้านท่าอินทร์แปลง 1 1 0 0 2
240 บ้านวังยาว 1 1 0 0 2
241 บ้านสร้างคำ 1 1 0 0 2
242 บ้านไทรงามโนนภูดิน 1 0 1 0 2
243 บ้านห้วยคอม 1 0 0 1 1
244 บ้านคำแวง 1 0 0 1 1
245 บ้านนาป่าน 1 0 0 1 1
246 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
247 ตชด.บ้านนาแวง 1 0 0 0 1
248 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 0 1
249 บ้านบ่อพนา 1 0 0 0 1
250 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
251 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
252 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
253 บ้านโนนประเสริฐ 1 0 0 0 1
254 บ้านตาลเดี่ยว 0 2 0 0 2
255 บ้านนาคำนาใน 0 1 1 2 2
256 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 1
257 บ้านโคกนิยม 0 1 0 0 1
258 อนุบาลบึงโขงหลง 0 1 0 0 1
259 บ้านคำไชยวาล 0 0 2 0 2
260 บ้านกุดสิม 0 0 0 1 0
261 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 1 0
262 บ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0 1 0
รวม 1,789 416 188 200 2,593