สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 35 3 1 4 39
2 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 34 2 2 3 38
3 บ้านโป่งเปือย 30 8 5 4 43
4 อนุบาลพรเจริญ 29 5 2 3 36
5 ชุมชนบ้านซาง 26 9 0 1 35
6 บ้านท่าสีไค 26 7 1 2 34
7 บ้านโนนสว่าง 25 13 2 3 40
8 อนุบาลพรเจริญ 23 7 5 2 35
9 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 22 9 4 3 35
10 อนุบาลเซกา 21 6 4 3 31
11 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 20 7 1 0 28
12 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 20 6 3 1 29
13 อนุบาลโซ่พิสัย 20 1 0 2 21
14 บึงของหลงวิทยา 19 3 2 3 24
15 บ้านหนองหมู 18 7 1 2 26
16 ชุมชนบ้านซาง 18 4 3 1 25
17 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 17 8 3 1 28
18 บ้านคำแก้ว 17 2 2 1 21
19 บ้านหนองแก่งทราย 16 5 1 2 22
20 อนุบาลบุ่งคล้า 16 5 1 1 22
21 บ้านดอนเสียด 16 2 1 2 19
22 บ้านนาแสง 15 7 2 2 24
23 อนุบาลเลิศปัญญา 15 5 2 1 22
24 บ้านนาแสง 15 5 1 4 21
25 ชุมชนบ้านโคกอุดม 15 4 3 2 22
26 บ้านนาสิงห์ 15 3 0 0 18
27 บ้านโนนแก้วโพนทอง 15 2 4 1 21
28 บ้านนาสะแบง 14 5 2 1 21
29 ประสานมิตรวิทยา 14 4 2 3 20
30 บ้านนาอ่าง 14 4 1 1 19
31 บ้านไร่สุขสันต์ 14 0 0 1 14
32 อนุบาลปากคาด 13 5 2 1 20
33 หนองทุ่มวิทยา 13 3 2 3 18
34 บ้านนากั้ง 13 3 1 1 17
35 ชุมชนบ้านโคกอุดม 13 2 1 0 16
36 บ้านนาซาว 13 1 2 2 16
37 บ้านดงสว่าง 13 0 0 0 13
38 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 12 5 1 0 18
39 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 12 4 1 0 17
40 บ้านนาสะแบง 12 4 0 0 16
41 บ้านโป่งเปือย 12 3 1 1 16
42 บ้านนางัวสายปัญญา 12 2 4 0 18
43 บ้านโคกกลาง 12 2 2 1 16
44 บ้านท่าส้มโฮง 12 2 1 1 15
45 บ้านห้วยผักขะ 12 2 0 2 14
46 บ้านดอนหญ้านาง 12 1 0 0 13
47 บ้านท่าศรีชมชื่น 12 1 0 0 13
48 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 12 0 1 0 13
49 อนุบาลเลิศปัญญา 11 4 2 1 17
50 บ้านเหล่าทองหลาง 11 4 0 0 15
51 สิริภัทรวิทยา 11 2 0 1 13
52 หนองทุ่มวิทยา 11 1 2 1 14
53 บ้านโคกสวาง 11 1 0 1 12
54 บ้านหนองพันทา 11 0 4 4 15
55 อนุบาลนวรัตน์ 11 0 1 2 12
56 ไทยรัฐวิทยา 51 11 0 0 1 11
57 บ้านนากั้ง 11 0 0 0 11
58 บ้านโนนสำราญยางเรียน 10 5 1 1 16
59 หอคำพิทยาสรรค์ 10 4 2 1 16
60 บ้านห้วยไม้ซอด 10 2 2 2 14
61 บ้านนางัวสายปัญญา 10 2 0 0 12
62 บ้านดอนหญ้านาง 10 1 1 2 12
63 กัลยาณิวัฒนา ๒ 10 1 1 0 12
64 บ้านบึงกาฬ 10 0 2 2 12
65 บ้านนาต้อง 10 0 1 0 11
66 สังวาลย์วิทย์ ๑ 9 5 2 2 16
67 โสกก่ามนาตาไก้ 9 2 1 1 12
68 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 9 2 1 0 12
69 บ้านนาคำแคน 9 2 1 0 12
70 บ้านหนองจันทน์ 9 1 0 2 10
71 บ้านหนองโดดอนเสียด 8 6 3 1 17
72 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 8 6 1 3 15
73 บ้านหนองแก่งทราย 8 5 0 1 13
74 บ้านคำไผ่ 8 4 0 1 12
75 บ้านคำภู 8 3 2 1 13
76 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 8 3 1 6 12
77 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 8 3 1 0 12
78 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 8 3 0 2 11
79 บ้านสามหนอง 8 3 0 1 11
80 บ้านหนองบัวงาม 8 2 2 0 12
81 บ้านโนนสวรรค์ 8 2 1 1 11
82 บ้านนาดง 8 2 0 1 10
83 บ้านทองสาย 8 2 0 0 10
84 บ้านหนองยาว 8 2 0 0 10
85 บ้านโนนสวาง 8 1 2 0 11
86 เลิดสิน 8 1 1 0 10
87 บ้านคำไผ่ 8 1 0 1 9
88 บ้านนาสวรรค์ 8 1 0 1 9
89 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 8 0 5 1 13
90 บ้านนาต้อง 8 0 1 1 9
91 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 8 0 1 0 9
92 บ้านห้วยผักขะ 8 0 1 0 9
93 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 8 0 0 1 8
94 บ้านคลองเค็ม 8 0 0 1 8
95 อนุบาลวิภาวี 8 0 0 0 8
96 โนนเหมือดแอ่ 7 3 1 1 11
97 ชุมชนสมสนุก 7 3 1 0 11
98 บ้านนาเจริญ 7 3 0 2 10
99 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 3 0 1 10
100 สังวาลย์วิทย์ ๑ 7 3 0 0 10
101 บ้านดงบัง 7 2 1 0 10
102 บ้านหนองหัวช้าง 7 1 0 1 8
103 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 7 1 0 0 8
104 บ้านนาอ่าง 7 1 0 0 8
105 บ้านดงบัง 7 0 0 0 7
106 บ้านท่าสะอาด 6 9 4 4 19
107 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 6 4 1 2 11
108 บ้านหนองฮูฝอยลม 6 3 1 1 10
109 บ้านนาเจริญ 6 3 1 0 10
110 หนองแสงประชาสรรค์ 6 3 0 2 9
111 บ้านหนองโดดอนเสียด 6 2 2 0 10
112 บ้านนาดง 6 2 0 4 8
113 บ้านห้วยเซือมใต้ 6 2 0 1 8
114 บ้านท่าอินทร์แปลง 6 2 0 0 8
115 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 6 2 0 0 8
116 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 6 2 0 0 8
117 บ้านโคกหนองลาด 6 2 0 0 8
118 บ้านหนองผักแว่น 6 1 1 0 8
119 ประสานมิตรวิทยา 6 1 1 0 8
120 บ้านหนองจิก 6 1 0 1 7
121 ธเนตรวิทยา 6 1 0 0 7
122 บ้านเหล่าหนองยาง 6 0 1 0 7
123 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 6 0 0 1 6
124 บ้านหัวแฮต 6 0 0 0 6
125 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 6 0 0 0 6
126 บ้านไคสี 5 3 2 0 10
127 บ้านห้วยเซือมเหนือ 5 3 1 0 9
128 บ้านโนนสวาง 5 2 2 1 9
129 บ้านวังยาว 5 2 1 1 8
130 บ้านสามหนอง 5 2 0 2 7
131 บ้านคำบอน 5 2 0 1 7
132 อนุบาลรัชดา 5 2 0 0 7
133 โคกบริการสันกำแพง 5 2 0 0 7
134 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 5 1 2 1 8
135 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 5 1 1 1 7
136 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 1 1 0 7
137 บ้านดอนปอ 5 1 0 2 6
138 บ้านซำบอน 5 1 0 1 6
139 ชุมชนบ้านตูม 5 1 0 1 6
140 บ้านโนนเสถียร 5 1 0 0 6
141 บ้านต้องโคกกระแซ 5 1 0 0 6
142 บ้านหนองฮูฝอยลม 5 0 2 0 7
143 บ้านศรีชมภู 5 0 2 0 7
144 บ้านนาทราย 5 0 1 2 6
145 บ้านโนนม่วง 5 0 1 0 6
146 บ้านไทรงามโนนภูดิน 5 0 1 0 6
147 หอคำพิทยาสรรค์ 5 0 0 2 5
148 บ้านนาคำ 5 0 0 1 5
149 บ้านหาดแฮ่ 5 0 0 1 5
150 โนนสาสวรรค์ 5 0 0 1 5
151 บ้านเหล่าถาวร 5 0 0 0 5
152 บ้านชุมภูทอง 5 0 0 0 5
153 หนองสิมโนนสวรรค์ 5 0 0 0 5
154 บ้านท่าเชียงเครือ 4 5 1 1 10
155 บ้านหนองผักแว่น 4 3 0 0 7
156 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 4 2 1 4 7
157 กัลยาณิวัฒนา 2 4 2 1 1 7
158 บ้านนาซาว 4 2 1 1 7
159 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 4 2 0 1 6
160 บ้านคำบอน 4 1 3 1 8
161 อนุบาลกมลวรรณ 4 1 1 0 6
162 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 4 1 1 0 6
163 บ้านหัวแฮต 4 1 1 0 6
164 บ้านเหล่าคาม 4 1 1 0 6
165 บ้านบัวโคก 4 1 0 3 5
166 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 1 0 1 5
167 บ้านหนองตอ 4 1 0 0 5
168 บ้านใหม่สามัคคี 4 1 0 0 5
169 บ้านไร่โนนสำราญ 4 1 0 0 5
170 เลิดสิน 4 1 0 0 5
171 บ้านหนองบัวแดง 4 1 0 0 5
172 บ้านคลองทิพย์ 4 1 0 0 5
173 บ้านนาคำ 4 0 2 1 6
174 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 1 3 5
175 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 4 0 1 1 5
176 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 0 0 1 4
177 บ้านดงชมภู 4 0 0 0 4
178 บ้านดงเสียด 4 0 0 0 4
179 บ้านโนนวังเยี่ยม 4 0 0 0 4
180 บ้านใหม่ศรีชมภู 4 0 0 0 4
181 บ้านท่าเชียงเครือ 3 2 3 0 8
182 บ้านต้องโคกกะแซ 3 2 2 0 7
183 บ้านทุ่งทรายจก 3 2 1 1 6
184 หนองจิก 3 2 0 1 5
185 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 3 2 0 0 5
186 บ้านสรรเสริญ 3 1 0 0 4
187 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
188 บ้านห้วยก้านเหลือง 3 1 0 0 4
189 บ้านนาเจริญวิทยา 3 1 0 0 4
190 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 3 0 2 1 5
191 บ้านซ่อมกอก 3 0 1 2 4
192 บ้านกำแพงเพชร 3 0 1 2 4
193 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 3 0 1 1 4
194 โคกสำราญพรสวรรค์ 3 0 1 0 4
195 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 3 0 1 0 4
196 บ้านท่าคำรวม 3 0 1 0 4
197 บ้านโนน 3 0 0 1 3
198 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 0 0 1 3
199 บ้านโนนยางคำ 3 0 0 0 3
200 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
201 บ้านสะง้อ 3 0 0 0 3
202 บ้านท่ากกแดง 3 0 0 0 3
203 บ้านศรีสว่างพัฒนา 3 0 0 0 3
204 บ้านท่าสำราญ 3 0 0 0 3
205 บ้านแสงอรุณ 2 5 3 0 10
206 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 2 4 2 2 8
207 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 2 2 2 6
208 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 2 2 1 2 5
209 บ้านห้วยเรือ 2 2 1 0 5
210 บ้านหนองชัยวาน 2 2 0 0 4
211 บ้านโนนจำปา 2 1 0 2 3
212 บ้านดาลบังบด 2 1 0 2 3
213 บ้านโนนยาง 2 1 0 1 3
214 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 1 0 0 3
215 บ้านขามเปี้ย 2 1 0 0 3
216 บ้านห้วยเล็บมือ 2 1 0 0 3
217 บ้านดงโทน 2 1 0 0 3
218 บ้านนาจาน 2 1 0 0 3
219 บ้านศิริพัฒน์ 2 1 0 0 3
220 บ้านโสกบง 2 1 0 0 3
221 ทรัพย์วังทอง 2 0 1 1 3
222 บ้านถ้ำเจริญ 2 0 1 0 3
223 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 2 0 0 0 2
224 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 2 0 0 0 2
225 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
226 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
227 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 2 0 0 0 2
228 ท่าไร่วิทยา 2 0 0 0 2
229 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
230 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 2 0 0 0 2
231 บ้านพรสวรรค์ 2 0 0 0 2
232 บ้านสุขสำราญ 2 0 0 0 2
233 บ้านหนองนาแซง 2 0 0 0 2
234 บ้านหนองเข็ง 2 0 0 0 2
235 บ้านห้วยดอกไม้ 2 0 0 0 2
236 บ้านตาลเดี่ยว 1 2 1 1 4
237 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 1 1 0 3
238 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 3
239 บ้านบัวโคก 1 1 0 0 2
240 บ้านดอนแพง 1 1 0 0 2
241 บ้านวังยาว 1 1 0 0 2
242 บ้านสร้างคำ 1 1 0 0 2
243 บ้านห้วยคอม 1 0 0 1 1
244 บ้านคำแวง 1 0 0 1 1
245 บ้านนาป่าน 1 0 0 1 1
246 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
247 ตชด.บ้านนาแวง 1 0 0 0 1
248 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 0 1
249 บ้านบ่อพนา 1 0 0 0 1
250 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
251 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
252 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
253 บ้านโนนประเสริฐ 1 0 0 0 1
254 บ้านนาคำนาใน 0 1 1 2 2
255 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 1
256 บ้านโคกนิยม 0 1 0 0 1
257 อนุบาลบึงโขงหลง 0 1 0 0 1
258 บ้านคำไชยวาล 0 0 2 0 2
259 บ้านกุดสิม 0 0 0 1 0
260 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 1 0
261 บ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0 1 0
รวม 1,838 455 204 210 2,707