สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 37 2 2 3 41
2 อนุบาลศรีวิไล 35 3 1 4 39
3 อนุบาลพรเจริญ 33 5 2 3 40
4 บ้านโป่งเปือย 32 8 5 4 45
5 บ้านโนนสว่าง 26 13 3 3 42
6 ชุมชนบ้านซาง 26 9 0 1 35
7 บ้านท่าสีไค 26 7 1 2 34
8 อนุบาลพรเจริญ 23 7 5 2 35
9 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 22 9 4 3 35
10 อนุบาลเซกา 22 6 4 3 32
11 อนุบาลโซ่พิสัย 22 1 0 2 23
12 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 20 7 1 0 28
13 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 20 6 3 1 29
14 บึงของหลงวิทยา 19 3 2 3 24
15 บ้านหนองหมู 18 7 1 2 26
16 ชุมชนบ้านซาง 18 4 3 1 25
17 บ้านโนนแก้วโพนทอง 18 2 4 1 24
18 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 17 8 3 1 28
19 บ้านคำแก้ว 17 2 2 1 21
20 บ้านหนองแก่งทราย 16 5 1 2 22
21 อนุบาลบุ่งคล้า 16 5 1 1 22
22 บ้านดอนเสียด 16 2 1 2 19
23 บ้านนาแสง 15 7 2 2 24
24 อนุบาลเลิศปัญญา 15 5 2 1 22
25 บ้านนาแสง 15 5 1 4 21
26 ชุมชนบ้านโคกอุดม 15 4 3 2 22
27 บ้านนาสิงห์ 15 3 0 0 18
28 บ้านนาสะแบง 14 5 2 1 21
29 ประสานมิตรวิทยา 14 4 2 3 20
30 บ้านนาอ่าง 14 4 1 1 19
31 บ้านโป่งเปือย 14 3 1 1 18
32 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 0 1 0 15
33 บ้านไร่สุขสันต์ 14 0 0 1 14
34 อนุบาลปากคาด 13 5 2 1 20
35 หนองทุ่มวิทยา 13 3 2 3 18
36 บ้านนากั้ง 13 3 1 1 17
37 สิริภัทรวิทยา 13 2 1 1 16
38 ชุมชนบ้านโคกอุดม 13 2 1 0 16
39 บ้านนาซาว 13 1 2 2 16
40 บ้านดงสว่าง 13 0 0 0 13
41 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 12 5 1 0 18
42 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 12 4 1 0 17
43 บ้านนาสะแบง 12 4 0 0 16
44 บ้านนางัวสายปัญญา 12 2 4 0 18
45 บ้านโคกกลาง 12 2 2 1 16
46 บ้านท่าส้มโฮง 12 2 1 1 15
47 บ้านห้วยผักขะ 12 2 0 2 14
48 บ้านดอนหญ้านาง 12 1 0 0 13
49 บ้านท่าศรีชมชื่น 12 1 0 0 13
50 อนุบาลเลิศปัญญา 11 4 2 1 17
51 บ้านเหล่าทองหลาง 11 4 1 0 16
52 หนองทุ่มวิทยา 11 1 2 1 14
53 กัลยาณิวัฒนา ๒ 11 1 1 0 13
54 บ้านโคกสวาง 11 1 0 1 12
55 บ้านหนองพันทา 11 0 4 4 15
56 อนุบาลนวรัตน์ 11 0 1 2 12
57 ไทยรัฐวิทยา 51 11 0 0 1 11
58 บ้านนากั้ง 11 0 0 0 11
59 สังวาลย์วิทย์ ๑ 10 5 2 2 17
60 บ้านโนนสำราญยางเรียน 10 5 1 1 16
61 หอคำพิทยาสรรค์ 10 4 2 1 16
62 บ้านห้วยไม้ซอด 10 2 2 2 14
63 บ้านนางัวสายปัญญา 10 2 0 0 12
64 บ้านดอนหญ้านาง 10 1 1 2 12
65 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 10 1 0 0 11
66 บ้านบึงกาฬ 10 0 2 2 12
67 บ้านนาต้อง 10 0 1 0 11
68 บ้านท่าสะอาด 9 10 4 4 23
69 บ้านคำภู 9 4 2 1 15
70 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 9 3 0 2 12
71 โสกก่ามนาตาไก้ 9 2 1 1 12
72 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 9 2 1 0 12
73 บ้านนาคำแคน 9 2 1 0 12
74 บ้านโนนสวาง 9 1 2 0 12
75 บ้านหนองจันทน์ 9 1 0 2 10
76 บ้านนาทราย 9 0 1 2 10
77 บ้านหนองโดดอนเสียด 8 6 3 1 17
78 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 8 6 1 3 15
79 บ้านหนองแก่งทราย 8 6 0 1 14
80 บ้านคำไผ่ 8 4 0 1 12
81 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 8 3 1 6 12
82 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 8 3 1 0 12
83 บ้านสามหนอง 8 3 0 1 11
84 บ้านหนองบัวงาม 8 2 2 0 12
85 บ้านโนนสวรรค์ 8 2 1 1 11
86 กัลยาณิวัฒนา 2 8 2 1 1 11
87 บ้านนาดง 8 2 0 1 10
88 บ้านทองสาย 8 2 0 0 10
89 บ้านหนองยาว 8 2 0 0 10
90 เลิดสิน 8 1 1 0 10
91 บ้านคำไผ่ 8 1 0 1 9
92 บ้านนาสวรรค์ 8 1 0 1 9
93 บ้านห้วยก้านเหลือง 8 1 0 0 9
94 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 8 0 5 1 13
95 บ้านนาต้อง 8 0 1 1 9
96 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 8 0 1 0 9
97 บ้านห้วยผักขะ 8 0 1 0 9
98 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 8 0 0 1 8
99 บ้านคลองเค็ม 8 0 0 1 8
100 อนุบาลวิภาวี 8 0 0 0 8
101 โนนเหมือดแอ่ 7 3 1 1 11
102 ชุมชนสมสนุก 7 3 1 0 11
103 บ้านนาเจริญ 7 3 0 2 10
104 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 3 0 1 10
105 บ้านหนองผักแว่น 7 3 0 0 10
106 สังวาลย์วิทย์ ๑ 7 3 0 0 10
107 บ้านดงบัง 7 2 1 0 10
108 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 7 2 0 0 9
109 บ้านหนองผักแว่น 7 1 1 0 9
110 บ้านหนองหัวช้าง 7 1 0 1 8
111 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 7 1 0 0 8
112 บ้านนาอ่าง 7 1 0 0 8
113 บ้านดงบัง 7 0 0 0 7
114 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 6 4 1 2 11
115 บ้านหนองฮูฝอยลม 6 3 1 1 10
116 บ้านนาเจริญ 6 3 1 0 10
117 หนองแสงประชาสรรค์ 6 3 0 2 9
118 บ้านหนองโดดอนเสียด 6 2 2 0 10
119 บ้านนาดง 6 2 0 4 8
120 บ้านห้วยเซือมใต้ 6 2 0 1 8
121 บ้านท่าอินทร์แปลง 6 2 0 0 8
122 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 6 2 0 0 8
123 บ้านโคกหนองลาด 6 2 0 0 8
124 ประสานมิตรวิทยา 6 1 1 0 8
125 บ้านหนองจิก 6 1 0 1 7
126 ธเนตรวิทยา 6 1 0 0 7
127 บ้านเหล่าหนองยาง 6 0 1 0 7
128 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 6 0 0 1 6
129 บ้านหัวแฮต 6 0 0 0 6
130 บ้านไคสี 5 3 2 0 10
131 บ้านห้วยเซือมเหนือ 5 3 1 0 9
132 บ้านโนนสวาง 5 2 2 1 9
133 บ้านวังยาว 5 2 1 1 8
134 บ้านสามหนอง 5 2 0 2 7
135 บ้านคำบอน 5 2 0 1 7
136 อนุบาลรัชดา 5 2 0 0 7
137 โคกบริการสันกำแพง 5 2 0 0 7
138 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 5 1 2 1 8
139 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 5 1 1 1 7
140 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 1 1 0 7
141 บ้านดอนปอ 5 1 0 2 6
142 บ้านซำบอน 5 1 0 1 6
143 ชุมชนบ้านตูม 5 1 0 1 6
144 บ้านโนนเสถียร 5 1 0 0 6
145 บ้านต้องโคกกระแซ 5 1 0 0 6
146 บ้านหนองฮูฝอยลม 5 0 2 0 7
147 บ้านศรีชมภู 5 0 2 0 7
148 บ้านโนนม่วง 5 0 1 0 6
149 บ้านไทรงามโนนภูดิน 5 0 1 0 6
150 หอคำพิทยาสรรค์ 5 0 0 2 5
151 บ้านนาคำ 5 0 0 1 5
152 บ้านหาดแฮ่ 5 0 0 1 5
153 โนนสาสวรรค์ 5 0 0 1 5
154 บ้านเหล่าถาวร 5 0 0 0 5
155 บ้านชุมภูทอง 5 0 0 0 5
156 บ้านโนนวังเยี่ยม 5 0 0 0 5
157 หนองสิมโนนสวรรค์ 5 0 0 0 5
158 บ้านท่าเชียงเครือ 4 5 1 1 10
159 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 4 2 1 4 7
160 บ้านนาซาว 4 2 1 1 7
161 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 4 2 0 1 6
162 บ้านคำบอน 4 1 3 1 8
163 อนุบาลกมลวรรณ 4 1 1 0 6
164 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 4 1 1 0 6
165 บ้านหัวแฮต 4 1 1 0 6
166 บ้านเหล่าคาม 4 1 1 0 6
167 บ้านบัวโคก 4 1 0 3 5
168 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 1 0 1 5
169 บ้านหนองตอ 4 1 0 0 5
170 บ้านใหม่สามัคคี 4 1 0 0 5
171 บ้านไร่โนนสำราญ 4 1 0 0 5
172 เลิดสิน 4 1 0 0 5
173 บ้านหนองบัวแดง 4 1 0 0 5
174 บ้านคลองทิพย์ 4 1 0 0 5
175 บ้านนาคำ 4 0 2 1 6
176 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 4 0 1 3 5
177 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 4 0 1 1 5
178 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 0 0 1 4
179 บ้านดงชมภู 4 0 0 0 4
180 บ้านดงเสียด 4 0 0 0 4
181 บ้านใหม่ศรีชมภู 4 0 0 0 4
182 บ้านท่าเชียงเครือ 3 2 3 0 8
183 บ้านต้องโคกกะแซ 3 2 2 0 7
184 บ้านทุ่งทรายจก 3 2 1 1 6
185 หนองจิก 3 2 0 1 5
186 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 3 2 0 0 5
187 บ้านสรรเสริญ 3 1 0 0 4
188 แก่งอาฮง 3 1 0 0 4
189 บ้านนาเจริญวิทยา 3 1 0 0 4
190 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 3 0 2 1 5
191 บ้านซ่อมกอก 3 0 1 2 4
192 บ้านกำแพงเพชร 3 0 1 2 4
193 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 3 0 1 1 4
194 โคกสำราญพรสวรรค์ 3 0 1 0 4
195 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 3 0 1 0 4
196 บ้านท่าคำรวม 3 0 1 0 4
197 บ้านโนน 3 0 0 1 3
198 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 0 0 1 3
199 บ้านโนนยางคำ 3 0 0 0 3
200 บ้านห้วยทราย 3 0 0 0 3
201 บ้านสะง้อ 3 0 0 0 3
202 บ้านท่ากกแดง 3 0 0 0 3
203 บ้านศรีสว่างพัฒนา 3 0 0 0 3
204 บ้านท่าสำราญ 3 0 0 0 3
205 บ้านสุขสำราญ 3 0 0 0 3
206 บ้านแสงอรุณ 2 5 3 0 10
207 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 2 4 2 2 8
208 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 2 2 2 2 6
209 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 2 2 1 2 5
210 บ้านห้วยเรือ 2 2 1 0 5
211 บ้านหนองชัยวาน 2 2 0 0 4
212 บ้านโนนจำปา 2 1 0 2 3
213 บ้านดาลบังบด 2 1 0 2 3
214 บ้านโนนยาง 2 1 0 1 3
215 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 2 1 0 0 3
216 บ้านขามเปี้ย 2 1 0 0 3
217 บ้านห้วยเล็บมือ 2 1 0 0 3
218 บ้านดงโทน 2 1 0 0 3
219 บ้านนาจาน 2 1 0 0 3
220 บ้านศิริพัฒน์ 2 1 0 0 3
221 บ้านโสกบง 2 1 0 0 3
222 ทรัพย์วังทอง 2 0 1 1 3
223 บ้านถ้ำเจริญ 2 0 1 0 3
224 บ้านนาทราย 2 0 0 0 2
225 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 2 0 0 0 2
226 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 2 0 0 0 2
227 บ้านหนองบัว 2 0 0 0 2
228 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
229 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 2 0 0 0 2
230 ท่าไร่วิทยา 2 0 0 0 2
231 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 0 0 2
232 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 2 0 0 0 2
233 บ้านพรสวรรค์ 2 0 0 0 2
234 บ้านหนองนาแซง 2 0 0 0 2
235 บ้านหนองเข็ง 2 0 0 0 2
236 บ้านห้วยดอกไม้ 2 0 0 0 2
237 บ้านตาลเดี่ยว 1 2 1 1 4
238 บ้านหนองเดิ่นท่า 1 1 1 0 3
239 บ้านโคกสว่าง 1 1 1 0 3
240 บ้านบัวโคก 1 1 0 0 2
241 บ้านดอนแพง 1 1 0 0 2
242 บ้านวังยาว 1 1 0 0 2
243 บ้านสร้างคำ 1 1 0 0 2
244 บ้านห้วยคอม 1 0 0 1 1
245 บ้านคำแวง 1 0 0 1 1
246 บ้านนาป่าน 1 0 0 1 1
247 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
248 ตชด.บ้านนาแวง 1 0 0 0 1
249 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 0 0 0 1
250 บ้านบ่อพนา 1 0 0 0 1
251 บ้านปรารถนาดี 1 0 0 0 1
252 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
253 บ้านแสนสำราญ 1 0 0 0 1
254 บ้านโนนประเสริฐ 1 0 0 0 1
255 บ้านนาคำนาใน 0 1 1 2 2
256 บ้านเหล่าใหญ่ 0 1 0 1 1
257 บ้านโคกนิยม 0 1 0 0 1
258 อนุบาลบึงโขงหลง 0 1 0 0 1
259 บ้านคำไชยวาล 0 0 2 0 2
260 บ้านกุดสิม 0 0 0 1 0
261 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 1 0
262 บ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0 1 0
รวม 1,894 459 207 210 2,560