หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 49 37 84.09% 2 4.55% 2 4.55% 3 6.82% 44
2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 44 35 81.4% 3 6.98% 1 2.33% 4 9.3% 43
3 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 50 33 76.74% 5 11.63% 2 4.65% 3 6.98% 43
4 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 54 32 65.31% 8 16.33% 5 10.2% 4 8.16% 49
5 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 58 26 57.78% 13 28.89% 3 6.67% 3 6.67% 45
6 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 42 26 72.22% 9 25% 0 0% 1 2.78% 36
7 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 38 26 72.22% 7 19.44% 1 2.78% 2 5.56% 36
8 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 39 23 62.16% 7 18.92% 5 13.51% 2 5.41% 37
9 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 41 22 57.89% 9 23.68% 4 10.53% 3 7.89% 38
10 โรงเรียนอนุบาลเซกา 41 22 62.86% 6 17.14% 4 11.43% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 31 22 88% 1 4% 0 0% 2 8% 25
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 30 20 71.43% 7 25% 1 3.57% 0 0% 28
13 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 32 20 66.67% 6 20% 3 10% 1 3.33% 30
14 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 31 19 70.37% 3 11.11% 2 7.41% 3 11.11% 27
15 โรงเรียนบ้านหนองหมู 33 18 64.29% 7 25% 1 3.57% 2 7.14% 28
16 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 31 18 69.23% 4 15.38% 3 11.54% 1 3.85% 26
17 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 26 18 72% 2 8% 4 16% 1 4% 25
18 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 29 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
19 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 22 17 77.27% 2 9.09% 2 9.09% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 34 16 66.67% 5 20.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 24 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 21 16 76.19% 2 9.52% 1 4.76% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนบ้านนาแสง 28 15 57.69% 7 26.92% 2 7.69% 2 7.69% 26
24 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 27 15 65.22% 5 21.74% 2 8.7% 1 4.35% 23
25 โรงเรียนบ้านนาแสง 29 15 60% 5 20% 1 4% 4 16% 25
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 29 15 62.5% 4 16.67% 3 12.5% 2 8.33% 24
27 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 27 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 27 14 60.87% 4 17.39% 2 8.7% 3 13.04% 23
30 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 21 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
31 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 21 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
32 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 19 14 93.33% 0 0% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 15 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 22 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
35 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 25 13 61.9% 3 14.29% 2 9.52% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านนากั้ง 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
37 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 18 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 17 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
39 โรงเรียนบ้านนาซาว 21 13 72.22% 1 5.56% 2 11.11% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
42 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 20 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 18 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 20 12 66.67% 2 11.11% 4 22.22% 0 0% 18
45 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 18 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
48 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
50 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
51 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 21 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
52 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 16 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
54 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 20 11 57.89% 0 0% 4 21.05% 4 21.05% 19
56 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 14 11 78.57% 0 0% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านนากั้ง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
59 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 25 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
60 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 17 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
61 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
62 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 20 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
63 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 14 10 71.43% 0 0% 2 14.29% 2 14.29% 14
67 โรงเรียนบ้านนาต้อง 12 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 29 9 33.33% 10 37.04% 4 14.81% 4 14.81% 27
69 โรงเรียนบ้านคำภู 18 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
70 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 17 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 16 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
73 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
74 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 14 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
75 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านนาทราย 13 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 21 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
78 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 22 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
79 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 15 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
80 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
81 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 20 8 44.44% 3 16.67% 1 5.56% 6 33.33% 18
82 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
83 โรงเรียนบ้านสามหนอง 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
84 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
85 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
86 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
87 โรงเรียนบ้านนาดง 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
88 โรงเรียนบ้านทองสาย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
89 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
90 โรงเรียนเลิดสิน 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
91 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
93 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 14 8 57.14% 0 0% 5 35.71% 1 7.14% 14
95 โรงเรียนบ้านนาต้อง 12 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
96 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
97 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
101 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
102 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
103 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 14 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
104 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
105 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 15 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
106 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 13 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านดงบัง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
108 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
110 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 12 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
112 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
115 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 13 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
116 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
117 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
118 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
119 โรงเรียนบ้านนาดง 18 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
120 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
121 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
122 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
123 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
124 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
125 โรงเรียนบ้านหนองจิก 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
126 โรงเรียนธเนตรวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
127 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
128 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านไคสี 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
131 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
132 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
133 โรงเรียนบ้านวังยาว 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
134 โรงเรียนบ้านสามหนอง 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
135 โรงเรียนบ้านคำบอน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
136 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
137 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
138 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
139 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
140 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 11 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
141 โรงเรียนบ้านดอนปอ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
142 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
143 โรงเรียนบ้านซำบอน 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
144 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
146 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
147 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
148 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
150 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
151 โรงเรียนบ้านนาคำ 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
152 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
157 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
158 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 13 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
159 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 12 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
160 โรงเรียนบ้านนาซาว 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
161 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
162 โรงเรียนบ้านคำบอน 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
163 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
164 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
165 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
166 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
167 โรงเรียนบ้านบัวโคก 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
168 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
169 โรงเรียนเลิดสิน 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
171 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
172 โรงเรียนบ้านหนองตอ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
175 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
176 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 9 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
177 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
178 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
179 โรงเรียนบ้านดงชมภู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านดงเสียด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 11 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
183 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
184 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
185 โรงเรียนหนองจิก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
186 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
187 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
188 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
189 โรงเรียนแก่งอาฮง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
190 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
191 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
192 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
193 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
194 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
196 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
197 โรงเรียนบ้านโนน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
198 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
199 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านสะง้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
205 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
206 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 11 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
207 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
208 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
209 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
210 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
211 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
212 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
213 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
214 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
215 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
216 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
217 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
218 โรงเรียนบ้านดงโทน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
219 โรงเรียนบ้านนาจาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
220 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
221 โรงเรียนบ้านโสกบง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
222 โรงเรียนทรัพย์วังทอง 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
223 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
224 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
226 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
235 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
236 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
238 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
239 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
240 โรงเรียนบ้านบัวโคก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านดอนแพง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
242 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
243 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
244 โรงเรียนบ้านคำแวง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
245 โรงเรียนบ้านนาป่าน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
246 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
247 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
250 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
256 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
257 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
259 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
260 โรงเรียนบ้านกุดสิม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
261 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
262 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]