หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2306 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 5 ต.ค. 2557 13.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2304 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2305 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2305 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2307 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2307 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1202-1203 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1204 5 ต.ค. 2557 10.30-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1204 5 ต.ค. 2557 09.00-10.30
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร1 ห้อง 1303 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2205-2206 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ห้อง 2205,2206 5 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]